Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus

Igapäevases töös oleme õiguslikes suhetes klientide ja koostööpartneritega. Võib juhtuda, et toote või teenuse kasutamine toob kaasa kahjunõude. Kahju korral on isikul seadusest tulenev õigus nõuda selle hüvitamist. Vastutuskindlustus katab kolmandale isikule tekitatud isiku- ja varakahjud seadusest tulenevalt.

Loe lähemalt, kuidas sõlmida vastutuskindlustus


Tööandja vastutuskindlustus

Kui Te olete tööandja, siis Teie kohustus on tagada ohutu töökeskkond. Teie vastutate töötajatega juhtuvate tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste eest. Tekkivad kahjud võivad ohustada Teie ettevõtte majanduslikku stabiilsust. 

Uuri lähemalt tööandja vastutuskindlustuse kohta


Autovedaja vastutuskindlustus

Autovedaja vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada vedaja tsiviilvastutust vastavalt veo tellija ja autovedaja vahel sõlmitud kaubaveo lepingule.

Ekspediitori vastutuskindlustus

Ekspediitori vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada ekspediitori tsiviilvastutust vastavalt Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni üldtingimustele.

Uuri lähemalt ekspediitori vastutuskindlustuse kohta