Reisikindlustus

Ainult ERGOs ei pea Sul reisitõrke korral olema vaba raha uute piletite, transpordi ega majutuse jaoks. 

Teenused ja lepingud

+372 610 6500

24/7 ERGO reisiabi

+372 633 3746Meie eelised

 • Eestikeelne reisiabi 24/7
 • Ostes kindlustuse 48 tunni jooksul peale esimeste reisikulude tegemist (lennupiletid, majutus) hakkab reisi ärajäämise kaitse kehtima kohe i
 • Tasume uute lennupiletite ja majutuse eest
 • Oled kaitstud ka lennuplaani muudatuste tõttu tekkivate lisakulutuste eest
 • Reisi katkemisel on kindlustuskaitse kaks korda suurem reisi ärajäämise kaitsest
 • Pagasi hilinemisel hüvitame esmatarbekaubad, lähtudes reisi eesmärgist. Nt suusapagasi hilinemisel hüvitame suusavarustuse rendikulu i
 • Kui välismaal toimunud kahjujuhtumiga seoses on vaja helistada või e-kirju saata, hüvitame ka sidekulud
 • Hüvitame terrorismiga seoses tekkinud tervisekahju
 • Kindlustame ka rasedaid
 • COVID-19 haigestumisel katame ravikulud ja reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kahju.

Kindlustuskaitsed

Tervis
linnuke
Haigestumine
linnuke
Õnnetusjuhtum
linnuke
Kroonilise haiguse ägenemine
linnuke
Hambaravi
Pagas
linnuke
Hilinemine
linnuke
Kahjustumine
linnuke
Vargus
linnuke
Kadumine
Reisitõrge
linnuke
Kindlustatuga juhtunu
linnuke
Lähikondsega juhtunu
linnuke
Kindlustatu varaga juhtunu
linnuke
Sõiduk hilineb või ei välju
linnuke
Loodusõnnetus
linnuke
Lennuplaani muutus
linnuke
Muu ootamatus

Korduvreisikindlustus

ERGO Reisiabi

Reisija meelespea

ERGO soovitab:

 • Tutvu reisi ja konsulaarinfoga Välisministeeriumi kodulehel.
 • Kasuta Välisministeeriumi Reisi targalt veebirakendust, kui soovid saada infot olukorra kohta oma reisisihiks võetud riigis ning nõuandeid, mida teha hätta sattumisel.
 • Seoses sõjalise konfliktiga Iisraelis soovitame ilma möödapääsmatu vajaduseta sinna reisimist vältida. Juhime tähelepanu, et sõjaolukorras ei ole meil kahjuks võimalik teile kindlustuskaitset pakkuda.
 • Hetkel ei paku ERGO reisikindlustust Iisraeli, Venemaale ja Valgevenesse reisimisel.

Olulised dokumendid

Osta reisikindlustus