Reisikindlustus

TÄHELEPANU!

Alates 13.03.2020 ja kõik edasised juhtumid, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on koroonaviiruse pandeemia, on tingimustega välistatud ja kulutused hüvitamisele ei kuulu. Seda nii meditsiiniabi kui ka reisitõrke juhtumite puhul.

Kuni 12.03.2020 (k.a) meile esitatud taotlused või lendude/ürituste tühistamised lahendame vastavalt varasemale ERGO seisukohale.  

Ainult ERGOs ei pea Sul reisitõrke korral olema vaba raha uute piletite, transpordi ega majutuse jaoks.

Teenuste ja lepingute info

+372 610 6500

Oled reisil ja vajad abi

+372 633 3746Meie eelised

  • Eestikeelne reisiabi 24/7
  • Ostes kindlustuse 48 tunni jooksul peale esimeste reisikulude tegemist (lennupiletid, majutus) hakkab reisi ärajäämise kaitse kehtima kohe i
  • Tasume uute lennupiletite ja majutuse eest
  • Oled kaitstud ka lennuplaani muudatuste tõttu tekkivate lisakulutuste eest
  • Reisi katkemisel on kindlustuskaitse kaks korda suurem reisi ärajäämise kaitsest
  • Pagasi hilinemisel hüvitame esmatarbekaubad, lähtudes reisi eesmärgist. Nt suusapagasi hilinemisel hüvitame suusavarustuse rendikulu i
  • Kui välismaal toimunud kahjujuhtumiga seoses on vaja helistada või e-kirju saata, hüvitame ka sidekulud
  • Hüvitame terrorismiga seoses tekkinud tervisekahju
  • Kindlustame ka rasedaid

Kindlustuskaitsed

Tervis
linnuke
Haigestumine
linnuke
Õnnetusjuhtum
linnuke
Kroonilise haiguse ägenemine
linnuke
Hambaravi
Pagas
linnuke
Hilinemine
linnuke
Kahjustumine
linnuke
Vargus
linnuke
Kadumine
Reisitõrge
linnuke
Kindlustatuga juhtunu
linnuke
Lähikondsega juhtunu
linnuke
Kindlustatu varaga juhtunu
linnuke
Sõiduk hilineb või ei välju
linnuke
Loodusõnnetus
linnuke
Lennuplaani muutus
linnuke
Muu ootamatus

Korduvreisikindlustus

ERGO Reisiabi

Reisija meelespea

ERGO soovitab:

Tutvu reisi ja konsulaarinfoga Välisministeeriumi kodulehel.
Kasuta Välisministeeriumi Reisi targalt äppi kui soovid saada infot olukorra kohta oma reisisihiks võetud riigis ning nõuandeid, mida teha hätta sattumisel.

Olulised dokumendid

Osta reisikindlustus