E-kontorisse

Menüü

Tingimused

ERGO Insurance SE üldtingimused

Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0919.13 (Kehtivad alates 07.12.2013)
Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0898.12 (Kehtivad kuni 07.12.2013 väljastatud lepingute puhul)
Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0806.11
(Kehtivad kuni 31.10.2012 väljastatud lepingute puhul)

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaali üldingimused


Elukindlustuslepingute üldtingimused TI.0153.16 
Ravikindlustuslepingute üldtingimused TI.0175.17 (kehtivad alates 01.11.2017)
Pensionilepingu üldtingimused TI.0106.11

Elukindlustus

Kehtivad tingimused

ERGO Elukindlustuse eritingimused TI.0165.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Puuduva töövõime lisakindlustuse eritingimused TI.0167.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Kriitiliste haiguste lisakindlustuse eritingimused TI.0168.17 (kehtivad alates15.07.2017)
Kriitiliste haiguste nimekiri ja kirjeldus TI.0168.17
Haiglapäevaraha lisakindlustuse eritingimused TI.0169.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Õnnetusjuhtumi lisakindlustuse tingimused TI.0095.11 (kehtivad alates 03.01.2011)
Kogumiskindlustuse eritingimused TI.0172.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Hariduskindlustuse eritingimused TI.0154.16 (kehtivad alates 01.07.2016)
Eluaegse pensionikindlustuse eritingimused TI.0171.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Tähtajalise pensionikindlustuse eritingimused TI.0173.17 (kehtivad alates 15.07.2017)

Kehtetud tingimused

Elukindlustuslepingute üldtingimused TI.0107.11 (kehtivad kuni 01.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Riskikindlustuse eritingimused TI.0126.13 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Töövõimetuse lisakindlustuse tingimused TI.0152.16 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Kriitiliste haiguste kindlustuse eritingimused TI.0151.16 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Haiglapäevaraha lisakindlustuse tingimused TI.0097.11 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Kogumiskindlustuse eritingimused TI.0155.16 (kehtivad kuni 01.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Kindlustusmaksete ja -summade reeglipärase suurendamise eritingimused TI.0098.11 (kehtivad kuni 01.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Eluaegse pensionikindlustuse eritingimused TI.0090.11 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Tähtajalise pensionikindlustuse eritingimused TI.0091.11 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustuse tingimused KT.0903.13
Ettevõtte varakindlustuse riskide tingimused KT.0904.13
Ärikatkestuskindlustuse tingimused KT.0905.13 
Korteriühistu üldosa varakindlustuse tingimused KT.0907.13 
Korteriühistu varakindlustuse riskide tingimused KT.0908.13 
Vastutuskindlustuse eritingimused KT.0906.13

Kodukindlustus

Kodukindlustuse tingimused KT.0928.15 (MIDI)
Kodu koguriskikindlustuse tingimused KT.0927.15 (MAKSI)

Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse tingimused KT.0939.18 (kehtivad alates 08.02.2018 sõlmitud lepingutele)
Liikluskindlustuse tingimused KT.0923.14
 (kehtivad kuni 07.02.2018 sõlmitud lepingutele)

Loomakindlustus

Kariloomade kindlustuse tingimused KT.0756.10
Lemmikloomakindlustuse tingimused KT.0757.11
Lemmikloomaomaniku vastutuskindlustuse tingimused KT.0539.09

Garantiikindlustus

Garantiikindlustuse tingimused KT.0935.17

Ehituskindlustus

Ehituse koguriskikindlustuse tingimused KT.0493.09 (kehtivad kuni 18.12.2017)
Ehituse koguriskikindlustuse eritingimused KT.0494.09 (kehtivad kuni 18.12.2017)
Ohutusnõuded ehitiste ehitamisel ja ehitustööde tegemisel KT.0495.09 (kehtivad kuni 18.12.2017)
Ehitustööde aastamahu kindlustamise eritingimused KT.0496.09 (kehtivad kuni 18.12.2017)
ERGO ehituskindlustuse tingimused KT.0933.17 (kehtivad alates 18.12.2017)

ERGO pensionileping

Pensionilepingu üldtingimused TI.0106.11

Korteriühistukindlustus

Korteriühistu üldosa varakindlustuse tingimused KT.0907.13
Korteriühistu varakindlustuse riskide tingimused KT.0908.13
Vastutuskindlustuse eritingimused KT.0906.13

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustuse tingimused KT.0787.11

Ravikindlustus

ERGO ravikindlustus mitteresidendile. MINI. TI.0158.17
ERGO ravikindlustus mitteresidendile. MIDI. TI.0157.17
ERGO ravikindlustus mitteresidendile. MAKSI. TI.0156.17

Ravikindlustuslepingute üldtingimused TI.0175.17 (kehtivad alates 01.11.2017)
Ravikindlustuse eritingimused residendile TI.0159.17 (kehtivad alates 01.11.2017)
Ravikindlustuse eritingimuste (resident) kriitiliste haiguste lisa 1 (kehtib alates 01.11.2017)

Ravikindlustuse eritingimused ettevõtetele TI.0174.17 (Kehtivad alates 01.11.2017)
Kaetud kriitiliste haiguste nimekiri ja kirjeldus Tingimuste TI.0174.17 lisa 1 (Kehtivad alates 01.11.2017)

Midi L Maksi L ravikindlustuste tingimused TI.0114-1.15 (kehtivad kuni 1.11.2017)
Ravikindlustuslepingute üldtingimused TI.0125.12 (kehtivad kuni 1.11.2017)

Reisikindlustus

Reisikindlustuse tingimused KT.0917.13 (kehtivad alates 01.01.14 sõlmitud lepingute puhul)

Sõidukikindlustus (kaskokindlustus)

Sõidukikindlustuse tingimused KT.0921.13

Tehniliste riskide kindlustus

Liikurmasina ja haakeseadme kindlustuse tingimused KT.0929.16
Liikurmasinate ja seadmete koguriskikindlustuse tingimused KT.0672.11
Ehituse koguriskikindlustuse tingimused KT.0493.09
Elektrooniliste seadmete kindlustuse tingimused E501·2001
Masinarikkekindlustuse tingimused E301·2001

Töötajate kindlustamine

Vastutuskindlustus

Advokaadi kutsekindlustuse tingimused KT.0432.09
Audiitori kutsekindlustues tingimused KT.0212.07
Autovedaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0499.09
Arhitektide ja inseneride erialse vastutuskindlustuse tingimused KT.02.18.07
Tootjavastutuskindlustuse tingimused KT.0224.07
Ekspediitori vastutuskindlustuse tingimused KT.0643.10
Erialase vastutuskindlustuse tingimused KT.0624.10
Kohtutäiturite ametialase vastutuskindlustuse tingimused T800•2002
Kutsealase tsiviilvastutuskindlustuse tingimused patendivolinikele T900•2002
Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0625.10
Notari ametikindlustuse tingimused KT.0526.09
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0591.10
Üldvastutuskindluste tingimused KT.0225.07
Tööõnnetuse ja kutsehaiguse vastutuskindlustuse tingimused KT.0644.10

Veesõidukikindlustus

Laevakindlustuse tingimused M100•2002
Väikelaevakindlustuse tingimused KT.0340.08
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0591.10

Veosekindlustus

Veosekindlustuse tingimused KT.0485.09

Õigusabikulude kindlustus 

ERGO õigusabikulude kindlustuse tingimused eraisikutele KT.0936.18 (kehtivad alates 01.01.2018 sõlmitud uutele lepingutele)
ERGO õigusabikulude kindlustuse tingimused sõidukiomanikule KT.0937.18 (kehtivad alates 01.01.2018 sõlmitud uutele lepingutele)

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused KT.0918.13
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha ja püsiva puude hüvitiste tabel KT.0920.13
Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumite ja välistuste selgitused