Tingimused

ERGO Insurance SE üldtingimused

Alates 06.06.2022 kehtivad uued ERGO Insurance SE kindlustusteenuste üldtingimused, mida kohaldatakse uute kindlustuslepingute ja olemasolevate kindlustuslepingute uute kindlustusperioodide suhtes.

Palume kindlustustingimustega tutvuda alloleval lingil. Kui Te ei nõustu uute kindlustuslepingute üldtingimustega, siis on Teil õigus kindlustusleping enne uut kindlustusperioodi üles öelda, sellest ERGOt kirjalikult teavitades.  Teie kindlustuslepingu suhtes kehtivad kindlustustingimused on märgitud kehtiva kindlustusperioodi poliisil.

ERGO kindlustusteenuste üldtingimused (kehtivad alates 06.06.2022)

Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0948.18 (kehtivad kuni 06.06.2022 väljastatud lepingute puhul)
Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0919.13 (Kehtivad kuni 06.02.2019 väljastatud lepingute puhul)
Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0898.12 (Kehtivad kuni 07.12.2013 väljastatud lepingute puhul)
Kindlustuslepingute üldtingimused KT.0806.11
(Kehtivad kuni 31.10.2012 väljastatud lepingute puhul)

ERGO Life Insurance SE Eesti filiaali üldtingimused

ERGO elukindlustusteenuste üldtingimused (kehtivad alates 01.09.2022)
Ravikindlustuse üldtingimused TI.0190.20 (kehtivad alates 01.07.2020)

Elukindlustuslepingute üldtingimused TI.0166.18 (kehtivad kuni 31.08.2022)
Elukindlustuslepingute üldtingimused TI.0153.16 (kehtivad kuni 31.12.2018)
Ravikindlustuslepingute üldtingimused TI.0187.18 (kehtivad alates 01.01.2019)
Ravikindlustuslepingute üldtingimused TI.0175.17 (kehtivad kuni 31.12.2018)

Elukindlustus +

ERGO elukindlustuse eritingimused (kehtivad alates 01.09.2022)
ERGO puuduva töövõime kindlustuse tingimused  (kehtivad alates 01.09.2022)
ERGO kriitiliste haiguste kindlustuse tingimused (kehtivad alates 01.09.2022)
ERGO haiglapäevaraha kindlustuse tingimused  (kehtivad alates 01.09.2022)
ERGO lapse kriitiliste haiguste kindlustuse tingimused  (kehtivad alates 01.09.2022)
ERGO vähikindlustuse tingimused  (kehtivad alates 01.09.2022)
ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused elukindlustus + lepingus (kehtivad alates 01.09.2022)

Elukindlustus

Vanade tooteversioonide tingimused

Kehtivad tingimused

ERGO Elukindlustuse eritingimused TI.0165.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Puuduva töövõime lisakindlustuse eritingimused TI.0167.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Kriitiliste haiguste lisakindlustuse eritingimused TI.0168.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Kriitiliste haiguste nimekiri ja kirjeldus TI.0168.17
Haiglapäevaraha lisakindlustuse eritingimused TI.0169.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Õnnetusjuhtumi lisakindlustuse tingimused TI.0095.11 (kehtivad alates 03.01.2011)
Kogumiskindlustuse eritingimused TI.0172.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Hariduskindlustuse eritingimused TI.0154.16 (kehtivad alates 01.07.2016)
Eluaegse pensionikindlustuse eritingimused TI.0171.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
Tähtajalise pensionikindlustuse eritingimused TI.0173.17 (kehtivad alates 15.07.2017)
ERGO vähikindlustuse tingimused (kehtivad alates 01.05.2021)

Kehtetud tingimused

Elukindlustuslepingute üldtingimused TI.0107.11 (kehtivad kuni 01.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Riskikindlustuse eritingimused TI.0126.13 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Töövõimetuse lisakindlustuse tingimused TI.0152.16 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Kriitiliste haiguste kindlustuse eritingimused TI.0151.16 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Haiglapäevaraha lisakindlustuse tingimused TI.0097.11 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Kogumiskindlustuse eritingimused TI.0155.16 (kehtivad kuni 01.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Kindlustusmaksete ja -summade reeglipärase suurendamise eritingimused TI.0098.11 (kehtivad kuni 01.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Eluaegse pensionikindlustuse eritingimused TI.0090.11 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)
Tähtajalise pensionikindlustuse eritingimused TI.0091.11 (kehtivad kuni 15.07.2017 sõlmitud lepingutele)

Vähikindlustus

Alates 01.09.2022 saab vähikindlustust valida lisakindlustusena elukindlustus+ juurde. 
Vanade tooteversioonide tingimused: 

ERGO vähikindlustuse tingimused (kehtivad alates 01.05.2021)

Ettevõtte varakindlustus

Ettevõttekindlustuse tingimused KT.0958.20 (kehtivad alates 14.07.2020)
Ettevõttekindlustuse tingimused KT.0942.19
 (Kehtivad kuni 13.07.2020 sõlmitud lepingutele)
Ettevõtte varakindlustuse tingimused KT.0903.13
Ettevõtte varakindlustuse riskide tingimused KT.0904.13
Ärikatkestuskindlustuse tingimused KT.0905.13 
Korteriühistu üldosa varakindlustuse tingimused KT.0907.13 
Korteriühistu varakindlustuse riskide tingimused KT.0908.13 
Vastutuskindlustuse eritingimused KT.0906.13

Kodukindlustus

Kodukindlustuse tingimused KT.0928.15 (MIDI)
ERGO kodukindlustuse tingimused Maksi pakett KT.0950.19 (kehtivad kuni 24.08.2022 sõlmitud lepingutele)
ERGO kodukindlustuse tingimused Maksi pakett (kehtiv alates 25.08.2022 sõlmitud lepingutele)

Liikluskindlustus

Liikluskindlustuse tingimused KT.0939.18 (kehtivad alates 08.02.2018 sõlmitud lepingutele)
Liikluskindlustuse tingimused KT.0923.14
 (kehtivad kuni 07.02.2018 sõlmitud lepingutele)

Loomakindlustus

Kariloomade kindlustuse tingimused KT.0756.10
Lemmikloomakindlustuse tingimused KT.0757.11
Lemmikloomaomaniku vastutuskindlustuse tingimused KT.0539.09

Garantiikindlustus

Garantiikindlustuse tingimused KT.0935.17

Ehituskindlustus

ERGO ehituskindlustuse tingimused KT.0933.17 (kehtivad alates 18.12.2017)

Korteriühistukindlustus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustuse tingimused KT.0787.11

Ravikindlustus

Tööandja ravikindlustus

Tööandja ravikindlustuse üldtingimused TI.0190.20 (kehtivad alates 01.07.2020)
Ravikindlustuse eritingimused ettevõtetele TI.0191.20 (Kehtivad alates 01.07.2020)
Kaetud kriitiliste haiguste nimekiri ja kirjeldus. Tingimuste TI.0191.20 lisa 1 (kehtivad alates 01.07.2020)

Eraisiku ravikindlustus

Eraisiku ravikindlustuslepingute üldtingimused TI.0187.18 (kehtivad alates 01.01.2019)
Ravikindlustuse eritingimused residendile TI.0159.17 (kehtivad alates 01.11.2017)
Ravikindlustuse eritingimuste (resident) kriitiliste haiguste lisa 1 (kehtib alates 01.11.2017)

ERGO ravikindlustus mitteresidendile. MINI. TI.0158.17
ERGO ravikindlustus mitteresidendile. MIDI. TI.0157.17
ERGO ravikindlustus mitteresidendile. MAKSI. TI.0156.17

Reisikindlustus

Reisikindlustuse tingimused KT.0917.13 (kehtivad alates 01.01.14 sõlmitud lepingute puhul)
Reisikindlustuse eritingimused (COVID-19) kehtivad alates 11.04.22

Vastutuskindlustus

Advokaadi kutsekindlustuse tingimused KT.0432.09
Audiitori kutsekindlustuse tingimused KT.0212.07
Autovedaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0499.09
Arhitektide ja inseneride erialase vastutuskindlustuse tingimused KT.02.18.07
Tootjavastutuskindlustuse tingimused KT.0224.07
Ekspediitori vastutuskindlustuse tingimused KT.0643.10
Erialase vastutuskindlustuse tingimused KT.0624.10
Kohtutäiturite ametialase vastutuskindlustuse tingimused T800•2002
Kutsealase tsiviilvastutuskindlustuse tingimused patendivolinikele T900•2002
Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0625.10
Notari ametikindlustuse tingimused KT.0526.09
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0591.10
Üldvastutuskindluste tingimused KT.0225.07
Tööõnnetuse ja kutsehaiguse vastutuskindlustuse tingimused KT.0644.10

Veesõidukikindlustus

Laevakindlustuse tingimused M100•2002
Väikelaevakindlustuse tingimused KT.0340.08
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustuse tingimused KT.0591.10

Veosekindlustus

Veosekindlustuse tingimused KT.0485.09

Õigusabikulude kindlustus 

ERGO õigusabikulude kindlustuse tingimused eraisikutele KT.0936.18 (kehtivad alates 01.01.2018 sõlmitud lepingutele)
ERGO õigusabikulude kindlustuse tingimused sõidukiomanikule KT.0937.18 (kehtivad alates 01.01.2018 sõlmitud lepingutele)

Üürilepingu kindlustus

Üürilepingu kindlustuse tingimused KT.0953.19