Masinarikkekindlustus

Masinarikkekindlustuse lepingu sõlmijaks võib olla kindlustusobjekti omanik, rentik, allrentnik või muu seaduslik valdaja.

Masinarikkekindlustus pakub võimaluse kindlustada põllumajandus-, energia tootmise ja muundamise, transpordi- jne masinaid, seadmeid ja installatsioone, eeldusel, et kindlustusobjektid on tehniliselt korras ja installeeritud vastavalt valmistaja ettekirjutustele.

Masinarikkekindlustus hüvitab kahjud, mille põhjuseks on:
  • kindlustusobjekti operaatori ettevaatamatus ja ebaõiged töövõtted
  • kindlustusobjekti valmistamiseks kasutatud ebakvaliteetsed materjalid
  • lühis, liig-, üle- ja alapinge, üle- ja alarõhk
  • kontroll-, mõõte- ja kaitseseadmete rikked
  • vandalism
  • torm
  • kindlustusobjekti sattunud võõrkeha.
Lisaks on võimalik valida täiendavaid kindlustuskaitseid, mille puhul hüvitatakse järgmistel põhjustel tekkinud kahjud:
  • tuli - tahm, suits, pikselöök, plahvatus jm
  • veevõrgust, kanalisatsioonist või küttesüsteemist väljavoolanud vesi või muu vedelik
  • murdvargus - sissemurdmine.
Masinarikkekindlustus on oma olemuselt koguriskikindlustus. Kahju tekkimise kõik põhjused, mis pole kindlustustingimustes loetletud kui välistused, kuuluvad kindlustatavate riskide hulka.

Küsi pakkumust

Tutvu toote- ja üldtingimustega

Seadmete kindlustamise riskihindamise küsimustik AN.0695.11
Kindlustatavate seadmete nimekiri TE.0696.11