Kaebused

Teeme omalt poolt kõik, et meie kliendid oleksid rahul. Klientide tagasiside ja ettepanekud on meile olulised. Kui juhtub, et Sina ERGO kliendina oled rahulolematu või märkad puudusi ERGO teenustes või teenindamises, siis on Sul õigus esitada selle kohta kirjalik kaebus. Kaebust saab esitada ERGO kontorites kohapeal, e-posti teel info@ergo.ee või täites ära kaebuste esitamise vormi.


Esita kaebus


Vastame Sinu kaebusele 5 tööpäeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest. Kui kaebust ei ole võimalik lahendada eelnimetatud aja jooksul, siis teavitame Sind tähtaja pikenemise põhjustest või lisainfo vajadusest ja vastuse uuest tähtpäevast.

Vastuse saadame kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-postiga), v.a siis, kui oled avaldanud soovi saada vastus teisiti.

Kui Sa ei ole rahul meie vastusega, on Sul õigus pöörduda kindlustuse lepitusorganite poole. Liikluskindlustuse lepingust tulenevate vaidluste korral on selleks Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures tegutseva liikluskindlustuse lepitusorgan. Muid kindlustusteenuste ja kindlustusvahendusteenusega seotud vaidlusi lahendab kindlustusseltside liidu (EKsL) juures tegutsev kindlustuse lepitusorgan.

Liikluskindlustuse lepitusorgan ja kindlustuse lepitusorgan on riigi tunnustatud organid vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

Eesti Kindlustusseltside Liidu lepitusorgan

Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn
Telefon: +372 667 1800
E-post: lepitus@eksl.ee
Kodulehekülg: www.eksl.ee 

Eesti Liikluskindlustuse Fondi lepitusorgan

Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn
Telefon: +372 667 1800
E-post: lepitus@lkf.ee
Kodulehekülg: www.eksl.ee

Kliendil on õigus pöörduda kaebusega ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla 10a Tallinn 10122
Telefon: +372 620 1707 (tööpäeviti 10.00-15.00)
E-post: info@ttja.ee
Lisateave ja menetlusreeglid leiad: www.ttja.ee 

Kaebusi ERGO tegevuse kohta on Teil õigus esitada ka Finantsinspektsioonile

Finantsinspektsioon

Telefon: 668 0500
E-post: info@fi.ee
Postiaadress: Sakala 4, 15030 Tallinn
Täpsema teabe leiad siit: www.fi.ee


Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm

Kui oled klient, kes on ERGOga sõlminud kindlustuslepingu veebilehe e-kontoris, võite oma kaebuse esitada kasutades selleks internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on mõeldud eelkõige piiriüleste vaidluste lahendamiseks ning seda saab kasutada juhul, kui elad Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

Vaata täpsemalt
  ERGO Grupi rikkumistest teatamise portaal

Kui oled teadlik seaduserikkumisest või Munich Re tegevuseeskirja (Code of Conduct) olulisest rikkumisest, saad sellest meile teada anda siin.
Seda saab soovi korral teha ka täiesti anonüümselt. Sel juhul pööra tähelepanu rikkumisest teatamise portaali turvalisuse juhendile.

Sisene portaali