ERGO üldine kindlustusinfo Ukraina sündmustega seonduvalt

15. märts 2022

Sõjaolukord Ukrainas on maailma meie ümber oluliselt muutnud. Seoses väga ebastabiilse turva- ja majanduskeskkonnaga soovitame oma klientidel sõjakeerises olevast Ukrainast ning samuti Venemaalt ning Valgevenest esimesel võimalusel tagasi kodumaale pöörduda. Samuti soovitame vältida nendesse riikidesse reisimist.
Tulenevalt Venemaale ning Valgevenele kehtestatud rahvusvahelistest finantssanktsioonidest on meil kindlustusseltsina väga keeruline nõustada ja aidata nendes riikides viibivaid kliente senisel harjumuspärasel tasemel. Samuti on suurem oht, et nendes riikides võib EL numbrimärkidega sõiduki suhtes esineda vägivallaakte või äärmuslikel juhtudel esineda ka sundvõõrandamist.  Oluliselt suurenenud riskidest tulenevalt me Venemaale ja Valgevenesse laiendatud territooriumi kaitsega kaskokindlustust ei paku. Tulenevalt sõjaolukorrast on peatatud ka kaskokindlustuse pakkumine Ukraina territooriumile.

Oluline on siiski silmas pidada, et nö igapäevase kindlustuskaitse omamine on endiselt oluline ka keerulistel aegadel, sest sõlmitud kindlustuslepingute osas kehtivad kindlustuskaitsed vastavalt kokku lepitud tingimustele. See tähendab, et nii avariide, tulekahjude, tormide, terviseprobleemide jms. tavapäraste kahjujuhtumite osas on kõik endine ja ERGO aitab kõikide esineda võivate probleemide korral. Sõjapiirkonda reisimist palume aga väga tõsiselt kaaluda, sest ERGO üldtingimustega on sõjategevuse tagajärjel tekkinud kahjud välistatud.

Täpsemate küsimuste korral pöörduge palun meie spetsialistide poole.

Infotelefon (+372) 610 6500
E-post info@ergo.ee