Ära jäänud pidude eest peab raha tagasi saama

20. september 2020

Õigusabikulude kindlustuse poole pöördus klient, kellel tekkis eriolukorra ajal vaidlus ühe spordisaali omanikuga. Nimelt oli soov pidada spordisaalis lapse sünnipäeva ning tasutud oli ka ettemaks. Eriolukorra väljakuulutamise järel anti kliendile teada, et sünnipäev on võimalik edasi lükata hilisemale ajale, kuid ettemaksu ei tagastata.

Lapsevanemale iseenesest lahendus sobis, kuid spordisaali omanikuga ei suudetud leida aega, mis mõlemale poolele sobiks. Seejärel soovis klient siiski raha tagastamist, kuid spordisaali omanik polnud nõus, sest võimalus ju sünnipäeva läbi viia oli olemas. Olgugi, et kõikide ürituste läbiviimine oli eriolukorra tõttu riigi poolt teadmata ajani keelatud.

Õigusabikulude kindlustuse juristi poole pöördudes koostati spordisaali omanikule nõudekiri. Vähem kui tund aega pärast juristi nõudekirja saatmist oli ettemaks tagastatud kliendi kontole. Juristi eest klient tasuma ei pidanud, need kulud kattis tema eest ERGO Insurance SE.