Vaidlus löökaugus kahjustatud sõiduki kahjuhüvitise osas

1. veebruar 2021

ERGO Insurance SE klient pöördus õigusabikulude kindlustuse poole seoses kahju hüvitamise nõudega, kuna tema sõiduki rehvid said kahjustada löökaugust läbisõidul. Klient oli sündmuskohale kutsunud politsei, kes fikseeris sündmuskoha ning juhtumi asjaolud. Klient oli esialgu ise pöördunud tee hoolduse eest vastutava ameti poole ja nõudnud kahju hüvitamist, kuid kliendi nõue jäeti vastaspoole poolt rahuldamata.

Kliendi juhtumiga hakkas tegelema jurist. Kuna kliendi nõue oli tegelikult väike ja piisavalt hästi tõendatud, koostas jurist esialgu põhjendatud nõudekirja ja edastas vastaspoolele ka kõik tõendid. Siiski ei õnnestunud vastaspoolega kohtuväliselt asja lahendada ning vaidlus jätkus kohtus. Maakohtu otsusega kliendi nõue rahuldati, samuti mõisteti vastaspoolelt kliendi kasuks välja menetluskulud, mis ületasid mitmeid kordi põhinõuet. Vastaspool ei nõustunud maakohtu otsusega ning esitas ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. Vaidlus jätkus ringkonnakohtus. Teise astme kohus jättis maakohtu otsuse muutmata ja vastaspoolel tuli tasuda lisaks maakohtu otsusega välja mõistetud summadele ka kliendi menetluskulud ringkonnakohtus.

Kuna kliendi põhinõue oli tegelikult väike, kuid keskmisest keerukam ja menetluskulud ületasid mitmeid kordi põhinõuet, siis ilma õigusabikulude kindlustuseta ei oleks klient kohtusse pöördunud.