Asendusauto kulusid ei pea alati hüvitama

2. märts 2023

Juhtus autoavarii, milles meie klient oli süüdi. Kliendi liikluskindlustus hüvitas kannatanule kogu tekkinud kahju, kuid ei olnud nõus hüvitama rendiauto tasu, mille vastaspool oli rentinud ajaks, mil tema sõiduk oli remondis. Nii potsataski kuu aega pärast avariid kliendi postkasti nõue rendiauto kulu hüvitamiseks ligi 800 euro ulatuses. Klient oli nõudest väga ehmunud ja peaaegu valmis seda tasuma, kuid pöördus enne siiski nõu saamiseks õigusabikulude kindlustuse juristide poole.

Õigusabikulude kindlustuse jurist vaatas üle kõik nõudele lisatud dokumendid ning jõudis järeldusele, et antud juhul ei olnud nõue põhjendatud. Asendusauto kulude hüvitamist on võimalik küll nõuda, kuid selleks peavad olema täidetud kindlad eeldused. Nii ei saa kannatanu nõuda kulude hüvitamist avarii põhjustajalt pelgalt seetõttu, et asendusauto kasutamine tegi ta elu auto remondi ajal mugavamaks. Juhul kui kannatanul oli võimalik oma elu korraldada ka ühissõidukeid kasutades, pole avarii põhjustajal kohustust asendusauto kulusid hüvitada. Vastaspoolel ei olnud asendusautot vaja oma igapäevaelu korraldamisel ning kõik vajalikud sõidud oli võimalik teha ka ühistranspordiga. Samuti oli nõutav summa ebamõistlikult suur ning tõendamata. Vastaspool oli oma keskklassi sõiduki asendamiseks rentinud kõrgema klassi sõiduki, kuid ka sellise klassi sõidukeid oli teiste rendifirmade kaudu võimalik rentida tunduvalt odavamalt. Samal ajal ei olnud vastaspool esitanud tõendeid, et ta oli tõepoolest 800 eurot rendifirmale ka maksnud.

Jurist saatis vastaspoole nõudele vastuse, milles selgitas, et meie kliendil ei ole kohustust asendusauto kulusid hüvitada. Pärast seda ei ole klienti enam selle nõudega tülitatud. Klient oli väga tänulik, et aitasime teda olukorras, mida ta ise pidas väljapääsmatuks.