Tööandja muudab ühepoolselt lepingu tingimusi

19. mai 2021

Õigusabikulude kindlustuse poole pöördus klient, kelle tööandja koroona tulekul hakkas ühepoolselt muutma töölepingu tingimusi, täpsemalt lisatasu arvestamise korda. Selle tulemusel oleks töötaja kaotanud igakuiselt hinnanguliselt 20-30% töötasust. Ehkki tegemist oli keerulise ajaga, polnud õigustatud tööandja äririskide maandamine töötajate arvelt.
Koostöös õigusabikulude kindlustuse juristiga saatis klient tööandjale kirja, milles teavitas, et lisatasu korda ei saa ühepoolselt muuta. Antud juhul oli lisatasu näol tegemist töötasu osaga, mille muutmine on võimalik vaid poolte kokkuleppel. Kirjas teavitati ka tööandjat, et töötaja on valmis oma õiguste kaitseks pöörduma töövaidluskomisjoni poole ning kui kliendil tekivad õigusabikulud, hüvitab need ERGO õigusabikulude kindlustus. Tööandja sai aru, et oli käitunud valesti ning et tal pole mõtet töötajaga vaielda.

Väikese viivituse järel tasus tööandja töötajale vähemmakstud lisatasu.