Kui üürnik ei soovi korterist välja kolida

19. mai 2021

Klient üüris välja korterit. Üürnik oli korteris elanud väga pikk aega, kuid pidevalt jäi üürimaksetega võlgnevusse. Lõpuks klient ei soovinud enam üürniku ja tema pidevate võlgnevustega tegeleda. Ta teatas üürnikule, et soovib temaga üürilepingu lõpetada ning nõuda välja kogu võlgu olev summa. Sellepeale vastas üürnik kliendile, et viimane võib minna kasvõi kohtusse, kuid tema korterist välja ei koli ja võlga ei tasu. Klient pöördus abi saamiseks õigusabikulude kindlustuse poole. Üürikorter oli kantud õigusabikulude kindlustuse poliisile, seega laienes antud juhtumile kindlustuskaitse.
Koostöös õigusabikulude kindlustuse juristiga sai üürileping lõpetatud korrektselt vastavalt seadusele. Seaduses on ette nähtud, et ülesütlemisel tuleb järgida kindlat korda, millest klient ise ei olnud teadlik. Üürnik vaidlustas üürilepingu ülesütlemise, tuginedes väljamõeldud põhjustele, miks üürileandja ei võinud lepingut üles öelda. Vaatamata sellele, et üürileandja ütles üürilepingu üles korrektselt, sai ta korteri enda valdusesse alles aasta pärast. Sellele eelnes 9 kuu pikkune kohtuprotsess. Pärast korteri kätte saamist oli korter aga kohutavas seisukorras ning sisuliselt oli üürileandjal vaja alustada uut kohtuteed, et nõuda kahju hüvitamist korteris tekitatud kahjude eest.

Tegelikkuses võtavad sellised vaidlused aega isegi kauem. Kuna üürileandjal oli antud juhul õigusabikulude kindlustus ning ta ei pidanud maksma õigusabikulude eest, oli ta nõus loobuma osadest enda nõuetest, et saada korter enda valdusesse võimalikult kiiresti. Seetõttu oli ta valmis sõlmima kohtus kompromissi. Juhul, kui üürileandja oleks pidanud õigusabikulud ise tasuma, oleks see vaidlus kestnud tunduvalt kauem. Üürivõlgnevusele lisandusid kohtus riigilõiv ja esindaja tasu ning kuna kompromissi eelduseks oli, et kumbki pool kannab oma menetluskulud ise, oleks kliendile läinud väga kulukaks sellisel moel kompromissi sõlmimine. Nüüd tasus kliendi eest menetluskulud õigusabikulude kindlustus ning klient vabanes puuküürnikust.

Sõlmi õigusabikulude kindlustus maikuus ja saad kolm esimest kuud tasuta! Vaata lähemalt SIIT.