Naaber sulges hiljuti soetatud kinnisasjale ligipääsutee

15. september 2021

Klient soetas endale kinnisasja, millele ligi pääsemiseks pidi aga läbima naabri teed. Ühel hetkel ei olnud suhted naabriga enam kõige paremad ja naaber otsustas tee sulgeda. Klient sai oma murele lahenduse ERGO abiga.

ERGO juristid saatsid naabrile nõudekirja nõudega tee vabastada, selgitades, et kinnisvara omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Naaber teed ei vabastanud ja kemplemine jätkus. 

Edastasime avalduse kohtule koos esialgse õiguskaitse taotlusega, mille kohus rahuldas ja naaber pidi lubama juurdepääsu kuni kohtuotsuse kuulutamiseni. Kuna naaber seda ei teinud, tuli pöörduda kohtutäituri poole.          
Kohtumenetluse käigus viidi läbi vaatlus ning kuna osapoolte suhted olid teravad ning naaber oli kindlustatud isiku pere rünnanud ka füüsiliselt, siis oli selge, et mööda seda teed liikumine ei ole enam lahendus.


Hakati otsima võimalusi kompromissiks. Kohtuistungil suudeti vormistada kompromiss, millega naaber hüvitas poole uue tee maksumusest ning lubas teha märke oma kinnisasjale teatud ulatuses tee kasutamisõiguse kohta. Kulutused kliendi õigusabile hüvitas ERGO.