Kadunud pagas

4. jaanuar 2023

Ühel talveõhtul sõitis meie klient liinibussiga Tallinnast Tartusse. Tartu bussijaama jõudes avastati koos bussijuhiga, et kliendi pagasiruumi jäetud kohver oli kadunud. Bussijuht ei osanud kuidagi selgitada, kuidas sai pagas kaduma minna.

Klient tegi igaks juhuks ka avalduse politseisse, sest keegi kaasreisijaist võis võtta kohvri mõnes vahepeatuses kaasa. Edasi pöördus klient bussifirma poole. Klient leidis, et firma vastutab selle eest, et sõitja pagasiruumi pandud pagasi sõidu lõpus taas tagasi saaks. Bussifirma aga keeldus pagasi eest hüvitist maksmast. Põhjuseks toodi, et ei olnud teada, kelle süül pagas kaduma läks. Täiendava nõude peale oli bussifirma nõus pagasi maksumuse hüvitama osaliselt. Klienti soovis aga tekkinud kahju hüvitamist täies ulatuses.

Kuna bussifirma ei olnud nõus kliendi nõuet täitma, saatis meie jurist bussifirmale nõudekirja. Selles viitas ta, et seadusest tulenevalt on ettevõttel kohustus hüvitada kliendile kogu kahju, mis on tekkinud pagasi kaotsiminekust. Kolm päeva pärast nõudekirja saatmist oli hüvitis kogu ulatuses kantud kliendi kontole. Õigusabikulud mitmesaja euro ulatuses tasus kliendi eest kindlustus.