Pikk kohtuprotsess: tööandja nõudis töötajalt 65 tuhat eurot väidetava pettuse eest

3. oktoober 2019

Õigusabikulude kindlustuse poole pöördus klient, kellelt tööandja nõudis väidetavalt töökohustuste rikkumise tõttu tekkinud kahju hüvitamist enam kui 65 000 euro ulatuses. Tööandja väitis, et töötaja on süüdi kauba puudujäägi tekkimises.

Peagi esitas tööandja kliendi vastu hagi kohtusse. Pikk kohtuprotsess võttis aega üle kolme ja poole aasta, kuna vaidlus käis nii maakohtus, ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus ning jõudis ringiga uuesti maakohtusse. Lõpliku otsuse kohaselt jäeti tööandja nõue rahuldamata ning klient ei pidanud tööandjale midagi tasuma. Kliendi kulud õigusabiteenuse eest advokaadile ning riigilõiv ulatusid üle 7000 euro. Samasse suurusjärku jäid ka tööandja kohtupidamise kulud. Ilmselgelt oleks ilma õigusabikulude kindlustuseta olnud töötajal sellist vaidlust väga raske kui mitte võimatu pidada.

Arvuta õigusabikulude kindlustuse makse siin >