Kodu müümine lõppes kohtupingis

15. september 2021

ERGO õigusabikulude kindlustusega isik müüs korteri, mille oli neli aastat tagasi ise enda jaoks remontinud – vahetanud elektrijuhtmed, aknad ja soojustanud seinad seestpoolt. Aasta pärast müüki algas kemplemine ostjaga. Küll soovis ostja korteri tagasi anda, kuna õhksoojuspump ei küta piisavalt ja aknad kondenseeruvad ja jäätuvad ning lasevad tuult läbi. Koostasime ostjale vastuskirja.
Möödus aastake nii öelda vaikuses, siis sai klient kohtumääruse, kus ostja soovis korteri tagastada ja lisaks müügihinnale 2000 eurot hüvitist või alternatiivselt kahjuhüvitist summas 5000 eurot.

Klient pöördus uuesti ERGO poole. Koostasime vastuse hagiavaldusele ning algas kohtumenetlus. Ostja soovil telliti ekspertiis maksumusega 3000 eurot. Enne ekspertiisi korraldati ka vaatlus, kus selgus, et korter on täiesti samas seisukorras nagu oli see ostes, aga ostja poolt tuli vigu muudkui juurde: valesti paigaldatud elekter ja veetorud, siseviimistluses puuduvad uksepaled, mis olid puudu nii müügikuulutusel kui ka silmaga nähtavad ostes. Ometi oli ostja teadlik, et müüja oli ise remondi teinud. 

Kohus palus kaaluda kompromissi sõlmimist, kuna ekspertiis tuvastas teatud nõuetele mittevastavused: akna makrofleks oli nõuetekohaselt katmata liistudega (mis oli nähtav ka ostes), elektrijuhtmestikul polnud projekti ja seina soojustusel oli panemata jäänud aurupaber. 

Kuna klient oli oma teadmatusest tõesti mõningaid nõudeid rikkunud ja soovis kohtuvaidluse kiiret lõppemist, sai sõlmitud kompromiss, mille järgi tuli kliendil hüvitada kahjud 3000 euro ulatuses ühe aastase maksegraafikuga. 

Menetluskulud jäid mõlemal poolel endi kanda, kliendi kulu tasus ERGO.