Vaidlus reisikorraldajaga seoses reisitasu hinna alandamise nõudega

19. mai 2021

ERGO Insurance SE õigusabikulude kliendid pöördusid õigusabikulude kindlustuse poole seoses sellega, et ülemaailmse pandeemia väljakuulutamisega märtsis katkestas reisikorraldaja nende Bali saare puhkusereisi. Kliendid toimetati küll tagasi Eestisse, kuid klientidel jäi saamata kuue päeva majutus ja toitlustus Balil, mille eest oli tasutud. Reisikorraldaja keeldus põhjendamatult klientide reisitasu hinna alandamise nõude rahuldamisest.
Klientide juhtumitega hakkas tegelema jurist, kes pöördus klientide nimel avaldusega tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni menetluse käigus nõustus reisikorraldaja küll osaliselt reisitasu hinda alandama, kuid oluliselt väiksemas summas kui kliendid olid oma avalduses nõudnud. Reisikorraldaja väitis, et tagastatav summa peaks olema väiksem, kuna teenused hotellis olevat olnud palju odavamad, kuid samas ei esitanud reisikorraldaja mingisuguseid usaldusväärseid tõendeid oma väidete tõendamiseks. Kliendid reisikorraldaja pakutud summaga ei nõustunud aga tegid omapoolse pakkumise vaidluse lõpetamiseks. Reisikorraldaja klientide poolt pakutud kompromissi vastu ei võtnud ja poolte vahel jäi kokkulepe sõlmimata. Kliendid jäid oma esialgsete nõuete juurde.

Tarbijavaidluste komisjon rahuldas oma otsusega klientide nõuded ning mõistis klientidele välja hüvitised saamata jäänud majutuse ja toitlustuse eest. Reisikorraldaja oli sunnitud klientidele tasuma tarbijavaidluste komisjoni otsusega väljamõistetud summad.

Kliendid, kelle õigusabikulud olid kindlustatud, said ilma täiendavaid kulusid kandmata oma osa tasutud reisitasust tagasi. Kui klientidel ei oleks olnud õigusabikulude kindlustust ja nad oleksid pidanud leidma endale tasulise esindaja, oleks vaidlus olnud otstarbetu, sest saadud summa oleks kulunud õigusabikuludeks.
Klientide tagasisidest selgus, et nad olid enne kindlustusjuhtumi tekkimist korduvalt mõelnud õigusabikulude kindlustuse lepingu lõpetamisele, sest neil ei olnud eelnevalt mingisuguseid vaidlusi tekkinud. Klientidel oli hea meel, et nad ei olnud siiski lepingut lõpetanud. Pärast seda juhtumit said nad aru, et õigusabikulude kindlustus on siiski väga oluline, sest kunagi ei saa välistada, et tulevikus mingisuguseid vaidlusi ei teki.