Kodukindlustuse nõudest klientide vastu

1. veebruar 2021

Kliendid pöördusid õigusabikulude kindlustuse poole seoses sellega, et alumise naabri kodukindlustus esitas klientidele ootamatult 800 euro suuruse tagasinõude seoses väidetava aasta taguse veeuputusega alumise naabri köögis. Kliendid pöördusid esialgu ise kindlustusandja poole ja teatasid, et neid ei olnud väidetaval veekahjustuse päeval üldse kodus, kuid kindlustusandja jäi tagasinõude juurde.

Kuna kõiki klientide poolt esitatud tõendeid ja informatsiooni hinnates oli näha, et tegemist on alusetu nõudega, siis klientide juhtumiga hakkasid tegelema juristid. Tagasinõude juurde lisatud tõenditest selgus, et alumine naaber oli kindlustusele teatanud väidetavast veekahjust, kuid mingil põhjusel ei teavitanud alumine naaber sellest kliente. Kliendid said veekahjust teada alles aasta möödudes kui said kindlustuselt tagasinõude.

Korteriühistu esimehe ja haldusfirma töötaja seletuskirjadest selgus, et tegemist oli küll veeuputusega, kuid kumbki ei olnud ise korteris veekahjustusi näinud. Seletused olid antud alumise naabri sõnadest lähtuvalt. Kuna alumine naaber oli ka ise juhatuse liige, ei saanud seletuskirju kuigi usaldusväärseteks pidada.

Kindlustusandja koostööpartner käis kümme päeva hiljem alumise naabri korterit üle vaatamas ning tegi fotod ja koostas ka vastava akti. Selle akti järgi ei olnud aga võimalik kindlaks teha, millal veekahjud tekkisid, sest köögis oli näha ajaliselt erinevaid veekahjustuste jälgi. Kindlustuse koostööpartner ei suutnud aktis ära märkida, millised olid värsked veekahjustuste jäljed ja millised vanemad.

Alumine naaber ise kinnitas kahjuteates, et kraanikausi kohal olevad märgumisjäljed on tekitatud ülemise naabri poolt. Tegelikult olid veekahjustused ka välisseina mõlemas nurgas ning akende ümber oli näha hallitust. Esitatud fotode järgi vajas kogu köök juba eelnevalt remonti. Kuna naabrite omavahelised suhted olid halvad, siis oli alust arvata, et alumine naaber püüab järjekordselt ja põhjendamatult ülemisele naabrile probleeme tekitada ja sealjuures kodukindlustuselt alusetult hüvitist saada.

Jurist vastas kodukindlustuse tagasinõudele ja alumise naabri kindlustusandja teatas mõne päeva pärast, et loobub klientide vastu esitatud tagasinõudest, kinnitades sealjuures, et ei esita ka tulevikus mingisuguseid nõudeid. Kuna klientidel oli õigusabikulude kindlustus, siis klientide kohtuvälised menetluskulud hüvitas ERGO Insurance SE. Kui klientidel ei oleks olnud õigusabikulude kindlustust, siis oleks nad pidanud valima, kas tasuda alusetu tagasinõue või leida endile lepinguline esindaja, kellele oleks tulnud tasuda õigusabi eest rohkem kui tagasinõudes nõuti.