Vaidlus seoses maine kahjustamisega

19. mai 2021

Klient pöördus ERGO õigusabikulude kindlustuse poole, sest oli saanud ootamatult advokaadilt nõudekirja mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks kokku rohkem kui 1000 euro ulatuses. Nõudekirja järgi oli klient ühe ajalehe artikli kommentaaris väidetavalt avaldanud teise isiku kohta ebaväärikaid hinnanguid, kahjustades sellega oluliselt selle isiku mainet.
Objektiivselt antud kommentaari analüüsides selgus aga, et meie kliendi kommentaaris ei olnud tegelikult ebaväärikaid hinnanguid avaldatud ja samuti ei olnud kahjustatud kellegi mainet. Tegemist oli vaid meie kliendi subjektiivse arvamuse avaldamisega kolmanda isiku poolt sisestatud kommentaarile, mida vastaspoole esindaja tõlgendas vääriti. Seega õiguslik vaidlus võib tekkida täiesti ootamatult ja isegi siis, kui oled enda meelest käitunud igati õigesti.

Õigusabikulude kindlustuse jurist koostas kliendi nimel advokaadile vastuse, keeldudes kliendi nimel nii varalise kui ka mittevaralise kahju hüvitamisest. Vastaspool püüdis veel paar korda mõjutada klienti kompromissi sõlmima, kuid klient keeldus sellest, olles valmis oma õiguste eest kohtus seisma. Vastaspool kohtusse ei pöördunud ja vaidlus õnnestus kohtuväliselt lahendada ilma kliendile mingisuguseid kulusid tekitamata. Kui kliendil ei oleks olnud õigusabikulude kindlustust, oleks klient sellise nõude saamise korral pidanud põhjendamatult tegema kulutusi õigusabile. Kliendil oli aga õigusabikulude kindlustus ja kliendi kohtuvälised menetluskulud hüvitas ERGO õigusabikulude kindlustus.

Siinjuures tuleb muidugi rõhutada, et analoogsed vaidlused sõltuvad siiski asjaoludest, mida ja kuidas on kommenteeritud. Kellegi mainet kahjustada ebaväärikate hinnangute avaldamisega siiski ei tohi ja kui seda tehakse, tuleb arvestada, et kahjustatud isik võib nõuda nii mittevaralise kui ka varalise kahju hüvitamist.