"Üllatusi" täis maja

22. märts 2023

Klient soovis juba ammu osta endale ilusat suure aiaga maja, mis asuks rahulikus kohas ning eemal linnakärast. Ühel hiliskevadisel päeval avastas ta müügipakkumise, milles müüdi otsekui tema unistuste maja. Müüja lubas kiiret maja vabastamist, nii et juba jaanipäevaks oleks saanud klient oma perega sisse kolida. Ehkki maja polnud esimeses nooruses, tundus välisel vaatlusel kõik suurepärases korras olevat.

Üsna varsti toimuski müügitehing. Ka notari juures kinnitasid müüjad, et majal ei ole mingeid varjatud puudusi ning see sai ka müügilepingusse kirja. Mõni päev hiljem kolis klient koos oma perega majja elama. Esialgu oli kõik tore, kuid külmade ilmade tulekul ilmnes, et maja ei olnud kuidagi võimalik soojaks kütta. Klient kutsus kohale ehituse asjatundja, kes tuvastas, et majal puudus korralik soojustus ning tuulutus. Nüüd tekkis kliendil kahtlus, et majas teostatud remonditööd ei vasta nõuetele ning ta tellis ehitise auditi. Ekspert leidis majal puudusi nii välisseintes, katuses kui vundamendis. Lisaks olid hoonel ulatuslikud seenkahjustused, mis olid tekkinud juba aastaid tagasi. Tellitud korstnapühkija avastas, et olemasolevat ahju kütta ei tohiks. Klient andis müüjatele avastatud puudustest koheselt teada, kuid müüjad ei olnud nõus puuduste kõrvaldamise kulusid hüvitama. Samuti ei olnud nad nõus maja tagasi ostma, ehkki klient ka selle ettepaneku tegi.  

Kohtuvälised läbirääkimised tulemusi ei andnud. Toimus küll aktiivne kirjavahetus meie juristi ja vastaspoole advokaadi vahel, kuid mõlemaid pooli rahuldava kompromissini ei jõutud. Vaidlus jätkus kohtus. Vastaspool leidis, et klient pidi olema teadlik kõikidest maja puudustest. Tegelikkuses oli aga tegemist varjatud puudustega, mida tavalise ülevaatuse käigus polnudki võimalik märgata.

Kui kohtumenetlus oli kestnud üle poole aasta, hakkas vastaspool siiski kahtlema oma võidus ning asus ise lahendusi välja pakkuma. Muu hulgas tegi ta ettepaneku, et ostab maja sama hinnaga tagasi ning hüvitab ka kõik tehinguga seotud kulud. Samuti oli ta nõus kandma osa ekspertiisidega seotud kulusid. Meie klient oli asjade sellise käiguga väga rahul ning toimuski tehing, millega müüjad said uuesti maja omanikeks ja kliendile tagastati kogu ostusumma. Õigusabikulud, mis ulatusid peaaegu 10 000 euroni, kandis kliendi eest õigusabikulude kindlustus.