Võit töövaidluses: tööandja ei pidanud märjal põrandal kukkumist tööõnnetuseks

21. jaanuar 2020

Meditsiiniõde oli jõudnud haiglas töötada vaid kaks kuud, kui libises töökoha märjal põrandal ning vigastas kukkudes oma põlve. Tööandja väitis, et tegu pole tööõnnetusega, sest põrandaid kuivatatakse pidevalt ning pigem oli see halbade juhuste kokkulangemine.

Naise paranemine aga edenes aeglaselt ning pika haiguslehe tõttu lõpetas tööandja temaga töölepingu seadusega ettenähtud korras. Meditsiiniõde omakorda aga esitas tööandjale nõude ravikulude hüvitamiseks. Tööandja naise pöördumisele ei vastanud ja ta pöördus ERGO õigusabikulude kindlustuse juristide poole.

Pikkade läbirääkimiste tulemusel õnnestus juristidel saavutada kokkulepe tööandjaga ja tööandja hüvitas kõik raviga seotud kulud (taastusravi, ravimid jne) ning osaliselt sissetuleku vähenemisest tingitud kahju, mis oli tekkinud seetõttu, et naine ei saanud enam kui 1,5 aastat töötada.

Arvuta õigusabikulude kindlustuse makse siin >