Vaidlus sõidukile kukkunud puust

25. september 2020

Õigusabikulude kindlustuse juristi poole pöördus klient, kes kasutas igapäevaseks parkimiseks üht tühermaad, millel üks vastav ettevõte pakkus ka parkimisteenust. Klient tasus nagu kord ja kohus oma parkimise eest. Ühel päeval murdus parkimisplatsil asuv puu ja kukkus kliendi sõidukile ning tekitas 1500 eurose kahju. Enne, kui klient ERGO õigusabikulude juristi poole pöördus, proovis ta ka ise ettevõttega otse juhtumit lahendada, kuid see ei kandnud vilja.  

Pärast esmast juristi pöördumist soovis ettevõte hüvitada tekkinud kahju üksnes osaliselt, väites, et nad pakuvad ainult teenust ja seega puudub nendel kohustus hallata antud parkimisplatsi. Pärast pikka kirjavahetust ja juristi selgitusi, mõistis äriühing, et vastutus tekkinud kahju eest on siiski neil. Kliendile hüvitati ettevõtte poolt kogu tekkinud kahju ning lisakulusid kliendile ei tekkinud, sest kohtuvälised menetluskulud hüvitas ERGO Insurance SE.