Tööandja koondas töötaja ebaseaduslikult

10. september 2020

Õigusabikulude kindlustuse juristi poole pöördus klient, kes koroonakriisi ajal koondati. Esialgu tundus tööandja tegutsemine olevat seaduslik ja töötajale maksti lisaks lõpparvele ka hüvitist. Selgus aga, et kliendil oli kodus üheaastane laps, samas tööle jäid kolleegid, kellel üldse lapsi ei olnud. Tegelikuks töölepingu ülesütlemise põhjuseks oli hoopis tööandja ja töötaja vahel olnud konfliktiolukord. Kasutades ära riigis valitsevat eriolukorda, vabanes tööandja soovimatust töötajast läbi koondamise.

Õigusabikude kindlustuse juristid pöördusid kliendi nimel nõudega tööandja poole ja vaidlus õnnestus lahendada kohtuväliselt kompromissiga. Tööandja maksis töötajale välja lisahüvitise ja vaidlus lõppes ilma kliendile lisakulusid tekitamata, kuna kliendil oli õigusabikulude kindlustus. Kliendi kohtuvälised menetluskulud hüvitas ERGO Insurance SE.