Iga puhkusepäev maksab

19. jaanuar 2023

Õigusabikulude kindlustuse poole pöördusid mitmed kliendid, kes pidid ühe tuntud reisiettevõtte kaudu sõitma puhkusele soojale maale. Paar nädalat enne reisi teatas reisibüroo, et lennuajad on muutunud. Kui esialgse plaani kohaselt pidid kliendid kohale jõudma varahommikul, siis uue väljumisega oleks kohale jõutud alles järgmisel öösel. Klientidel oli broneeritud hotell koos kõikide söökidega. Hilisema väljalennu tõttu lühenes nende puhkus ning nad jäid ilma terve päeva söökidest ja jookidest.   

Kliendid pöördusid reisifirma poole ja soovisid saada tagasi raha ühe puhkusepäeva eest, mida nad ei saanud nautida. Reisifirma keeldus raha tagastamast, väites, et hilinemine oli lühiajaline. Mõne aja pärast toodi põhjuseks, et hilisema lennu tingisid reisibüroost mittesõltuvad asjaolud ehk vääramatu jõud. Kliendid vaidlesid pikalt bürooga, kuid viimane oma otsust ei muutnud ning raha ei tagastanud.    

Tegelikult on reisijal seadusest tulenevalt õigus nõuda hüvitist aja eest, mil ta ei saa puhkust kasutada. Kuna hilisem lend oli tingitud sellest, et reisibüroo otsustas vahetada koostööpartnerist lennuettevõtet, ei olnud tegemist vääramatu jõuga, mis oleks andnud reisibüroole õiguse keelduda hüvitise maksmisest. Õigusabikulude kindlustuse jurist koostas nõudekirja ja saatis selle reisifirmale. Nõudekirjale reisibüroo enam vastu ei vaielnud ning hüvitas kõigile reisijatele ühe puhkusepäeva maksumuse.