Kliendilugu: Suurettevõtete vastu nõude esitamist ei tasu karta!

20. mai 2020

Klient pöördus õigusabikulude kindlustuse poole, sest tal oli tekkinud vaidlus suurettevõttest tööandajaga, kes maksis töölepingu lõpetamisel töötajale vähem hüvitist, kui töötaja oleks pidanud saama. Tööandja oli oma huvide kaitseks palganud ühe tuntuima advokaadibüroo advokaadid. Tihti ei julge töötajad just seetõttu endise tööandja vastu astuda ja oma õigusi taga nõuda, kuna arvatakse, et sellel pole nii suure ja mõjuvõimsa vastase puhul mõtet.

Antud juhul oli kliendil õigusabikulude kindlustus ja ta pöördus meie juristi poole. Esmalt pöörduti töövaidluskomisjoni, kes nõustus töötaja seisukohaga, et päevapealt töölepingu ülesütlemisel tuleb arvesse võtta lisaks põhitöötasule ka eelnevalt teenitud preemiaid ja lisatasusid ning maksta vähemetteteatatud aja eest keskmist töötasu – sellest tulenevalt oleks töötaja pidanud saama ligi 1500 eurot rohkem hüvitist. Tööandja töövaidluskomisjoni otsusega ei nõustunud ja pöörduti kohtusse. Töötaja sai õiguse nii maakohtus kui ka ringkonnakohtus ning kokkuvõttes pidi tööandja tasuma meie kliendile nii täiendava hüvitise kui menetluskulud, mis ületasid tunduvalt hüvitise summat.

Arvuta õigusabikulude kindlustuse makse siin >