Veekahjustusega telefon müüja kulul korda

16. aprill 2019

Pöördusin õigusabikulude kindlustuse poole, sest ümber läinud veeklaasi tõttu oli kuu aja vanune mobiiltelefon saanud kahjustada. Mobiiltelefoni müüja teatas aga, et mulle müüdud veekindla mobiili garantii ei hõlma vedelikukahjustusi. 

Tihedat kirjavahetust müüjaga pidas minu eest ERGO õigusabikulude kindlustus. Siiski keeldus müüja ka kirjavahetuse järgselt seadme hüvitamisest või remontimisest, väites, et vedelikust kahjustatud seade ei kuulu garantii alla. Nii ei jäänud muud üle, kui anda juhtunule ametlik käik ja ERGO juristid pöördusid minu eest tarbijavaidluste komisjoni poole. Komisjon kinnitas, et seadmel on varjatud puudus ning müüjal on kohustus telefon tasuta parandada või välja maksta.

Telefonimüüja parandas mobiiltelefoni pärast tarbijavaidluste komisjoni otsuse saamist.  

Tänu ERGO õigusabikulude kindlustusele sain juristidelt abi nii müüjaga suhtlemisel kui ka tarbijavaidluste komisjoni pöördumisel. Tulemuseks õiglus ja remonditud seade. Minu lugu pälvis ka ajakirjanduse tähelepanu: http://bit.ly/MobiilKorda 

Arvuta õigusabikulude kindlustuse makse siin >