Kindlustushüvitis varastatud auto eest

1. veebruar 2023

Ühel juunikuu öösel varastati meie kliendilt auto, mis oli pargitud Tallinna kesklinnas asuvasse parklasse. Nädal hiljem sõideti sõidukiga vastu puud ning sõidukõlbmatu vrakk viidi politsei parklasse hoiule. Klient pöördus oma kaskokindlustuse poole sõiduki väärtuse hüvitamiseks. Kindlustus keeldus hüvitist maksmast. Esialgu kahtlustati, et keegi kliendi tuttavatest on sõiduki varguse taga. Hiljem  väideti, et võti oli jäetud sõiduki autosse, mistõttu vastavalt kaskokindlustuse tingimustele on kindlustusel õigus hüvitamisest keelduda. Klient kinnitas, et juba kaskokindlustuse lepingu sõlmimisel oli tal vaid üks võti ning ühtegi võtit sõidukisse ei olnud jäetud.

Üsna pea tehti kahtlustatav politsei poolt kindlaks. Tegu oli eelnevalt kriminaalkorras karistatud isikuga, kes samal ööl pani toime ka teisi vargusi. Seetõttu jäi täiesti arusaamatuks kindlustuse keeldumine hüvitise maksmisest. Kahjuks ka läbirääkimised kindlustusandjaga tulemust ei andnud ning nii esitas meie jurist kliendi nimel avaldus kindlustuse lepitusorganile. Samal ajal toimus kriminaalmenetlus süüdlase üle, mille käigus rahuldati muuhulgas ka meie kliendi tsiviilhagi ning mõisteti süüdlaselt kliendi kasuks välja sõiduki hind. Ehkki lepitusmenetluse alguses ei olnud kindlustusandja mingilgi moel valmis kliendile sõiduki hinda hüvitama, siis kohtu süüdimõistva otsuse peale muutis ta oma meelt. Nii saigi sõlmitud lepituskokkulepe, mille alusel kindlustusandja hüvitas kliendile sõiduki väärtuse ning klient andis kindlustusandjale üle sõiduki jäänuki. Süüdlaselt kohtuotsusega väljamõistetud summade sissenõudmine jäi kindlustusandja hooleks.