Valedel alustel üles öeldud tööleping

8. veebruar 2019

Sain vallandamisteate ning helistasin ERGOsse, et küsida nende juristilt tasuta nõu, kuidas edasi tegutseda. Minu hinnangul oli tegu valedel alustel toimunud vallandamisega. Jurist selgitas mulle, et antud juhul on mul õigus vaidlustada ülesütlemine töövaidluskomisjonis. Samuti aitas ta mind avalduse koostamisel ning asjaolude täpsemaks väljaselgitamiseks määrati istung töövaidluskomisjonis, kus mind esindas ERGO jurist.

Töövaidluskomisjon leidis, et tööleping öeldi üles valel alusel ning rikuti ka muid ülesütlemise reegleid. Töövaidluskomisjon mõistis tööandjalt minu kasuks välja hüvitise kolme kuu töötasu ulatuses. Hiljem sain lisaks ka töötuskindlustushüvitist kuni uue töö leidmiseni.

Tänu õigusabikulude kinldustusele sain professionaalset nõu ja abi ERGO juristilt ning valedel alustel üles öeldud töölepingu eest hüvitist.

Arvuta õigusabikulude kindlustuse makse siin >