Remondiettevõte võttis ettemaksu, kuid kokkulepitud töid ei teostanud

15. september 2021

Klient pöördus ERGO õigusabikulude kindlustuse poole, kuna oli tellinud remondiettevõttelt oma korteri renoveerimistööd, kuid peale ettemaksu tasumist hakkas remondiettevõte tööde alustamisega venitama.

Ettemaksu tasus kindlustatud isik küll sularahas, kuid õnneks võttis klient ettevõtte juhatuse liikmelt kirjaliku kinnituse raha tasumise kohta. Samuti õnnestus tal teha juhatuse liikme isikut tõendavast dokumendist foto. Hiljem andis remondiettevõtte juhatuse liige korduvalt lubadusi alustada remonttöödega ja määras erinevaid uusi tähtaegu, kuid jättis kõik oma lubadused täitmata. Lõpuks ei õnnestunud kindlustatud isikul enam remondiettevõtte juhatuse liikmega ühendust saada, mistõttu pöörduski ta ERGO õigusabikulude kindlustuse poole.

 Kuna remondiettevõtte oli oluliselt viivitanud tööde alustamisega ehk rikkunud töövõtulepingust tulenevaid kohustusi, koostas jurist kliendi nimel lepingust taganemise avalduse. Ühtlasi esitati remondiettevõttele nõue ettemaksuna tasutud raha tagastamiseks. Vastaspool vaidles nõudele vastu väitega, et tema ei ole mingisugust raha ettemaksuna saanud. Kui jurist saatis remondiettevõtte juhatuse liikmele tema enda poolt koostatud kirjaliku kinnituse ettemaksu saamise kohta koos tema isikut tõendava dokumendi koopiaga, siis remondiettevõtte juhatuse liige enam juristi kirjadele ei vastanud.

 Edasi ei jäänud muud üle kui jurist koostas kohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Sellele vastaspool vastuväiteid enam ei esitanud. Kohus mõistis remondiettevõttelt kliendi kasuks välja ettemaksuna tasutud summa, viivised ning ka menetluskulud.