Kindlustused transpordiettevõttele

Transpordisektoris esinevad ootamatused võivad sageli põhjustada arvestatavaid väljaminekuid ning nendega tegelemine tähendab ettevõttele ka suurt ajakulu. Näiteks võib kaup transpordi käigus viga saada või hävida. Samuti võib sõiduk sattuda avariisse ja vigastusi võib saada ka selle juht. Need on riskid, millega seisab silmitsi iga transpordisektoris tegutsev ettevõte. Selleks, et nende riskidega paremini toime tulla, soovitame sõlmida kindlustuslepingu. Nii saad Sina keskenduda oma ettevõtte põhitegevusele ning riskide maandamine jääb ERGO ülesandeks.

Aitame leida parima lahenduse! 

Ärikliendi kindlustuslahendused vajavad terviklikku vaadet. Selleks, et Sinu ettevõte saaks kõikide võimalike riskide vastu õiges mahus kaitstud, tulevad appi meie professionaalsed ärikliendi konsultandid. Leiame just Sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades kõige õigemad kindlustuslahendused. Võta meiega ühendust ja maandame Sinu riskid!

Soovin konsultatsiooni

Millised riskid võivad realiseeruda?

Transpordisektoris tegutsev ettevõte seisab silmitsi mitmete riskidega. Järgnevalt mõned näited levinumatest kindlustusjuhtumitest.

Kaup ja sõiduk saavad transpordi käigus kahjustada

Üks sagedamini esinevaid probleeme on seotud koorma ümberminekuga, mille käigus saab kannatada või koguni hävib väärtuslik kaup. Vedaja vastutab kauba eest selle vastuvõtmise hetkest kuni üleandmiseni. Vedaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega, kuid sellest ei pruugi piisata kogu tekkinud kahju hüvitamiseks. Seetõttu on soovitatav sõlmida veosekindlustus, mis tagab kahju korral kogu kauba hüvitamise. Samuti võib õnnetuse tagajärjel saada kahjustada või halvemal juhul vajada mahakandmist ka koormat vedanud sõiduk.

Õnnetuse tõttu saab vigastada sõiduki juht

Kaugsõiduautojuhtide töö on väsitav ning kahjuks õnnetusi välismaal tuleb ette. Võib juhtuda, et ümber vajunud koorem vigastab veoautojuhti, kes vajab õnnetuse tagajärjel võõras riigis haiglaravi ja seda lausa pikema perioodi jooksul. Sellisel juhul hüvitab reisikindlustus tekkinud kulud haiglaravile ja tööandja vastutuskindlustus töötajale tekkinud võimalikud lisakulud (näiteks ravimite soetamine) ning võimaliku saamata jäänud palgatulu.