Stipendiumi tingimused

ERGO Insurance SE (edaspidi – ERGO) toetab tublide Eestimaa inimeste tervislikke eluviise ja annab oma panuse noorte spordiharrastuse toetuseks. 2023. aastal annab ERGO välja noorte sportlaste (vanuses 16 kuni 25 aastat) stipendiumi, et toetada sportlaskarjääri jätkamist iseseisva elu alustamise hetkel.

1. Stipendiumi eesmärk on toetada lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

2. Stipendiaatide valikul jälgib ERGO üldisi sponsorluse põhimõtteid. ERGO ei toeta:

  • inimestele, loomadele või keskkonnale kahju põhjustavate spordialadega tegelevaid sportlasi (näiteks: motosport);
  • sportlasi, kes on seotud või keda võidakse seostada poliitilise partei või poliitilise kandidaadi valimiskampaaniaga või poliitilise ametniku toetamisega;
  • hasartmängudega tegelejaid.

3. Stipendiumit võib taotleda sportlane või sportlase jaoks sportlase nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit. 

4. Stipendiumit antakse 16- kuni 25-aastastele (k.a) sportlastele. 

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline kandideerimisavaldus Microsoft Forms lingi kaudu: https://forms.office.com/e/xbqCGz43VT. Sinna tuleb lisada kogu kandideerimist puudutav info (pildid, video, tutvustus, plaanid ja isikuandmed). Täpne info on vormil kirjas!

 6. Stipendiumi saamise eelduseks on sportlase nõusolek oma nime ja loo avalikustamiseks ERGO valitud kommunikatsioonikanalites (näiteks: ERGO siseveeb, ERGO veebilehekülg www.ergo.ee, ERGO sotsiaalmeedia, ERGO reklaamikampaania materjalid, ERGO poolt koostatud pressiteated).

7. Stipendiumi saaja jagab stipendiumi saamise järel aasta jooksul ERGOga oma sportlaskarjääri arengut. Lisaks võib ERGO vajadusel paluda lühikesi videolugusid stipendiumi kasutamisest, intervjuusid ning fotomaterjale.

8. Taotluste esitamise tähtaeg: 24. september 2023.

9. Stipendiumifondi maht on 25 000 eurot (brutos), mis sisaldab ka eristipiendiume. Stipendium kantakse ühekordse maksena taotluses märgitud pangakontole.

11. Stipendium võidakse määrata ja jagada mitme noore sportlase vahel.

12. Lõpliku otsuse stipendiumi määramise kohta teeb ERGO poolt kokku kutsutud zürii.

13. Eristipendiumi "Fännide lemmik" saaja selgitatakse välja 15 kandidaadi hulgast, kelle žürii on välja valinud ja kes kogub ERGO sotsiaalmeedias toimuval hääletusel kõige enam hääli. Eristipendium "Minu esimene sponsor" määratakse zürii valiku alusel kandidaadile, kelle jaoks ERGO on esimene suurem sponsor. Mõlema eristipendiumi suurus on 1000 eurot. Kui eristipendiumite saajad kattuvad žürii laureaatidega, määratakse ühele kandidaadile mõlemad stipendiumid.

14. Stipendiumi saajate või alaealiste stipendiumi saajate korral tema eestkostjatega sõlmitakse kirjalikud koostöölepingud. 

15. ERGO-l on õigus nõuda stipendiumi saajalt dokumente stipendiumi sihtotstarbekohase kasutamise kohta. Näiteks kui stipendium on antud võistluse osalustasu makseks, on stipendiumi kasutamise tõestuseks osalustasu maksmist tõendav dokument.

16. Kui sportlase osas saab teatavaks ebaväärikas käitumine, mis on vastuolus Euroopa spordieetika koodeksiga, sh dopinguainete kasutamine, ühe aasta jooksul alates stipendiumi välja maksmisest, on ERGO-l õigus stipendium tagasi nõuda.

17. Stipendiumi saajad kuulutatakse välja hiljemalt 10. oktoober 2023. Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse www.ergo.ee veebilehel ja nendega võetakse isiklikult ühendust.