Kes hüvitab ohtlike löökaukude kahjud?

1. veebruar 2021

Halvad teeolud ja lume sulamisega nähtavale ilmuvad ohtlikud löökaugud on autojuhtidele paras peavalu. ERGO kindlustuse kogemusel võib velgede ja rehvide vahetus maksma minna sadu eurosid. Millal aga kahjuhüvitist nõuda ning kes hüvitab taolised kahjud - kindlustus või kohalik omavalitsus?

Ehitusseadustiku kohaselt peab tee seisund tagama ohutu liiklemise. Kui see ei ole tagatud, peab tee omanik ohtlikud kohad liiklusmärkidega tähistama, liiklust piirama või tee sulgema. Kui seda ei ole tehtud ning samal ajal tekib sõidukile liigeldes kahju, on tee omanik seadusest tulenevalt kohustatud kahju hüvitama.  

Siiski ei vabasta pelgalt märgi paigaldamine tee omanikku vastutusest. Nii võib mõnel juhul esitada nõude kompensatsiooniks ka siis, kui tee omanik on liiklejaid halbadest teeoludest teavitanud, kuid pole seda teinud korrektselt.  

“Nõuet on mõtet esitada juhul kui tee ei vasta majandus- ja taristuministri määrusega kehtestatud tee seisundinõuetele ning tee omanik polnud teed liiklemiseks sulgenud ega liiklust piiranud. Näiteks peab üle 20 cm läbimõõduga ja üle 5 cm sügavusega auk olema tähistatud liikluskorraldusvahendiga. Märk “Ebatasane tee” ei pruugi olla piisav, kui lisaks on ilmastikuolud teed märgatavalt kahjustanud ning tee omanik pidanuks liiklemise kiirust oluliselt piirama,“ selgitas ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuht Maiko Kalvet.  

Kaskokindlustus on kiireim viis hüvitise saamiseks

Löökaugust läbisõitmisel on kiireim viis hüvitise saamiseks pöörduda kindlustusseltsi poole. Seda siiski juhul, kui sõidukil on olemas kehtiv kaskokindlustuse leping.  

“Kaskokindlustuse raames saab hüvitist isegi siis, kui teeauk oli korrektselt tähistatud. Arvestada tuleb aga sellega, et auto remondikuludest jääb juhi kanda kokkulepitud omavastutus. Kui aga õnnetuspaigas on kohal käinud politsei ning dokumendid korrektselt vormistatud, võib omavastutuse ulatuses hüvitist nõuda teeomanikult. Oma kahjunõudega tuleks teeomaniku poole pöörduda ka kaskokindlustuse puudumisel, sest kohustuslik liikluskindlustus löökauku sattumisel saadud kahjusid ei hüvita,“ rääkis Kalvet.  
 

Õnnetus tuleb sündmuspaigal korrektselt fikseerida


Kaskokindlustuse raames hüvitise taotlemiseks tuleks juba õnnetuspaigast helistada kindlustusseltsi ning järgida sealt saadud juhiseid. Teeomanikult kogu hüvitise või kaskokindlustuse omavastutuse sissenõudmine võib kujuneda aga pikaks ja keerukaks protsessiks.

„Selleks on peaaegu alati vajalik politseipoolne juhtumi fikseerimine ja korrektselt vormistatud dokumentatsioon. Politsei kohalolek on vajalik ka õnnetuspaiga fikseerimiseks – näiteks kui puudus halvast teeolust hoiatav liiklusmärk või kui vaatamata märgi olemasolule tundub löökauk kahtlaselt suur. Kindlasti tasub teha fotod õnnetuspaigast ja kahju saanud sõidukist, paha ei tee ka tunnistajate olemasolul nendelt kontaktide võtmine. Õnnetuse koha ja põhjuste puuduliku fikseerimise korral võib teeomanik väita, et sõidukijuht oli õnnetuses ise süüdi või et sõidukit ei lõhutud tema omandis oleval tänaval,“ ütles Kalvet.  
 

Kuidas edasi käituda?

Kui auto remondi maksumus ja muud kulud on selgunud, tuleb kahjunõue koos tõendusmaterjaliga saata teeomanikule. „Vahel saabub lahendus kiirelt, teinekord venib menetlus pikaks. Halvimal juhul tuleb pöörduda ka kohtusse, kuid peab arvestama, et see võib minna kulumaks kui tekkinud kahju ise. Tavaliselt on siiski lihtsam ja kiirem jõuda kahjuhüvitises kokkuleppele pelgalt läbirääkimiste teel,“ selgitas Kalvet.  

Ta lisas, et eelis on ka neil, kel olemas õigusabikulude kindlustus. „Näiteks pöördus meie poole klient, kelle auto rehvid olid kehva tee tõttu kannatada saanud. See inimene oli juhtumi korrektselt fikseerinud ja pöördunud ise kahjunõudega teehoolduse eest vastutava ameti poole, kuid tema nõuet ei rahuldatud. Koos õigusabikulude kindlustuse juristiga koostati esmalt uus nõudekiri ja esitati kõik tõendid kahju hüvitamiseks, kuid kuna kokkuleppele ei saadud, jätkus vaidlus nii maa- kui ringkonnakohtus. Mõlemad kohtud leidsid, et hüvitis tuleb välja maksta ja vastaspoolel tuli tasuda ka kõik kohtukulud. See on hea näide sellest, kui kaugele võib minna oma õiguste eest seismisel, kui sul on julgus, tahe ja rahaline kindlus tagatud,“ lisas ERGO õigusabikulude kindlustuse ärijuht Maiko Kalvet.