Lexus kaskokindlustus
Lexus kasko on Sulle abiks juhtudel, kui Su auto saab viga ja oled ise avarii põhjustaja. Samuti aitab Lexus kasko siis, kui kahju autole on tekitanud mõni muu õnnetus – olgu selleks kriim autol, lõhutud klaas, vargus või hävimine.

Lexus kaskoga saad kindlustada kuni 10-aastast Lexust. Lepingu sõlmimiseks pöördu lähimasse Lexuse esindusse. 

Miks sõlmida Lexus kasko leping?

 • Lexus autoabi 24/7 
 • Asendusauto  kuni 60 päevaks aastas (ei kehti klaasikahjude ning tehniliste rikete korral või kui remonttööd kestavad vähem kui 12 tundi).
 • Lisavarustuse kindlustamine - koos sõidukiga kindlustatud laste turvaistmed ja –hällid ning sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam, jalgrattahoidja, täiendavad kaitse- ja astmerauad, veokonks vms lisavarustus.
 • Uusväärtuskindlustus uutele sõidukitele – sõiduki täishävingu korral hüvitatakse sõiduki ostuhind, kui kindlustusjuhtumi toimumise hetkeks ei ole sõiduki esmaregistreerimisest möödas üle 12 kuu ja sõiduki läbisõit ei ületa 30 000 km.
 • 0 € omavastutus klaasi parandusele ja vahetusele
 • 190 € omavastutus muu kahjujuhtumi korral.
 • Ühekordne põhiomavastutus kogu Euroopas olenemata juhtumi toimumiskohast.
 • Hüvitatakse ka ainult rehvidele tekkinud kahju.
 • Hoiukohas hoiustatud hooajavälised veljed ja rehvid kindlustatud kuni 5 000 euro ulatuses.
 • Sõiduki remont toimub originaalosadega Lexuse esinduses.

Lexus kaskoga on Sul kindlustatud:

KindlustusriskLexus kaskokindlustus
Loodusõnnetus (s.h) rahe ?
Hüvitatakse tormist, üleujutusest, rahest või muudest erakordsetest sademetest tingitud kahju. Loodusõnnetuse tagajärjel sõiduki hävinemisel omavastutust ei rakendata.
linnuke
Sõiduki süttimine ja plahvatus ?
Hüvitatakse sõidukile süttimise, põlemise, suitsu, kustutustööde või plahvatuse tagajärjel tekkinud kahju.
linnuke
Vandalism ?
Hüvitatakse sõidukile kolmandate isikute süülise tegevuse tagajärjel tekkinud kahju. Näiteks klaasi purukslöömine, värvkatte kahjustamine vms.
linnuke
Mehhaaniline jõud ?
Hüvitatakse sõidukile või selle osa(de)le vahetult mõjunud äkilise ja ettenägematu välise mehaanilise jõu, sh liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju.
linnuke
Teele tõstmine või teisaldamine ?
Kindlustusjuhtumi korral (nt kraavi sõitmine, toimunud liiklusõnnetus) hüvitatakse sõiduki teele tõstmise ning lähimasse remondi-või hoiukohta toimetamise vajalikud ja põhjendatud kulud.
linnuke
Sõiduki lisavarustus ?
Koos sõidukiga kindlustatud laste turvaistmed ja –hällid ning sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam, jalgrattahoidja, täiendavad kaitse- ja astmerauad, veokonks vms lisavarustus.
linnuke
Klaasiparandus ja vahetus ?
Hüvitatakse sõiduki klaasidele tekkinud kahju omavastutust rakendamata, kui klaasi on võimalik tehnilise ülevaatuse nõuete täitmiseks parandada.
linnuke
Lexus autoabi 24/7 ?
Garanteeritud kiire esmane abi sündmuskohal kogu Euroopa ulatuses. Teenust saab tasuta kasutada kindlustuslepingus valitud kindlustusterritooriumil.
linnuke
Rehvid ja veljed hoiukohas ?
Hüvitatakse kahju, mis on tekkinud kindlustatud sõiduki juurde kuuluvate hooajaväliste velgede või rehvide varguse tõttu suletud ja lukustatud hoiuruumist kuni 5 000 euro ulatuses.
linnuke
Vargus, ärandamine või röövimine ?
Hüvitatakse sõiduki või selle osade vargusest, ärandamisest, röövimisest või nende katsest tekkinud kahju.
linnuke
Loomale ja linnule otsasõit  ?
Hüvitatakse tõendatult (näiteks videosalvestis) ning vastavalt kehtivale seadusele registreeritud loomale või linnule otsasõidust tekkinud kahju omavastutust rakendamata.
punkt
Lexus asendusauto ?
Tasuta asendusauto kuni 60 päevaks kindlustusperioodi jooksul, kui oma sõidukit ei ole võimalik kahjujuhtumi tagajärjel liiklemiseks kasutada.
punkt
Uusväärtuskindlustus ?
Sõiduki täishävingu korral hüvitatakse sõiduki ostuhind, kui kindlustusjuhtumi toimumise hetkeks ei ole sõiduki esmaregistreerimisest möödas üle 12 kuu ja sõiduki läbisõit ei ületa 30 000 km
punkt
Sõiduki remont orginaalosadega Lexuse esinduses
punkt
Laiendatud kindlustusterritoorium Lisatasu eest
 
- kindlustatud

Kuidas toimida, kui on juhtunud õnnetus? 

 • Kui vajad abi, siis helista Lexuse autoabi 24/7 telefonile +372 655 5401
 • Loomaga kokkupõrke korral on vajalik õnnetusest teada anda kas Häirekeskusele, lühinumbril 112 või Riigiinfo telefonil 1247.
 • Pöördu oma Lexuse esindusse, et registreerida kahju ja korraldada sõiduki remont
 • Soovi korral saad kahjuteate esitada ka ERGO kodulehel 

Lexus autoabi 24/7

Omavastutuse soodustus

Omavastutuse 100€ soodustus kehtib Lexus kindlustuse eraklientidele. Omavastutuse soodustusest saavad osa ERGO eraisikust kliendid, kellel on vähemalt kolm erinevat aastaks sõlmitud kindlustust ERGOs. Näiteks, kui Sul on ERGOs liikluskindlustus (v.a haagis), kaskokindlustus ja kodukindlustus, siis on järgmise kaskokindlustuse kahju korral Sinu omavastutus 100 euro võrra väiksem ehk kõigest 90 eurot. Arvesse lähevad järgmised erakliendi kindlustused: kaskokindlustus, kodukindlustus, liikluskindlustus (v.a haagis), õnnetusjuhtumikindlustus, õigusabikulude kindlustus, korduvreisikindlustus (aastane reisikindlustus).

Loe lähemalt omavastutuse soodustusest SIIT

Olulised dokumendid 

Lexus kasko kindlustustingimused (kehtivad alates 01.06.2023)
Lexus kasko kindlustustingimused (kehtivad kuni 31.05.2023 sõlmitud lepingutele)

Lexus kasko teabedokument

Tutvu kõikide toote- ja üldtingimustega