Sissemaksed II pensionisambasse on osaliselt taastunud

28. september 2011

2011. aastal on II samba sissemaksed osaliselt taastunud. 2011. aastal toimuvad II pensionisamba sissemaksed pooles mahus 1+2 skeemi alusel. See tähendab, et isiku brutopalgast kantakse 1% pensionifondi ja sellele lisab riik 2% isiku sotsiaalmaksu arvelt. Aastast 2012 jätkuvad maksed tavapärase 2+4 skeemi alusel (palgast peetakse kinni 2% ja riik lisab sotsiaalmaksu osa 4%).
Vaatamata sellele, et sissemaksed II pensionisambasse ehk kohustusliku kogumispensioni sambasse peatati juunist 2009, toimib Eesti pensionisüsteem samadel põhimõtetel edasi. Tuleviku pension rajaneb kolmel sambal, sisaldades riiklikku pensioni, II samba kogumispensioni ja III samba vabatahtlikku kogumispensioni.

Pensionireform kutsuti ellu vajadusest võimaldada piisav sissetulek inimväärseks vanaduspõlveks, suurendades inimese enda osalust pensioniks säästmisel. Ei ole saladus, et kesise iibe ja eluea pikenemise tõttu kasvab pensionisaajate osakaal rahvastikus oluliselt ja riikliku pensioni maksmiseks jääb riigil vahendeid aina vähemaks. Sellest tingituna lõigi riik riikliku pensioni kõrvale II ja III samba, sest isiklik panus pensioni kogumisse annab pensionieas võimaluse paremini elada.

Üleilmse kriisi tõttu tuli riigil teha raskeid otsuseid, üks neist oli II samba sissemaksete ajutine peatamine. Samas ei ole pensionisüsteem oma vajalikkust sugugi minetanud ja seaduse muudatused on ajutised.

2011. aastal toimuvad II pensionisamba sissemaksed pooles mahus 1+2 skeemi alusel. Sõltuvalt sünniajast toimuvad sissemaksed II sambasse neile, kes 2009. aastal esitasid sissemaksete jätkamise avalduse, alljärgnevalt.

  • Aastail 1942–1954 sündinuil jätkuvad maksed 1. jaanuarist 2010 tavapärase 2+4 skeemi alusel (palgast peetakse kinni 2% ja riik lisab 4%);
  • Aastal 1955 ja hiljem sündinuil jätkuvad isiku enda sissemaksed (2% palgast), millele riik lisab 2011. aastal 2% (2010. aastal riik sissemakseid ei teinud). Aastal 2012 taastub tavapärane 2+4 skeem (palgast peetakse kinni 2% ja riik lisab 4%). Aastail 2014–2017 kompenseeritakse maksete jätkajaile riigipoolsed sissemaksed – riik maksab neil aastail 4% asemel 6%.
Kõigil liitunutel (v.a 1942–1954 sündinud, kes esitasid maksete jätkamise avalduse) on õigus taotleda aastateks 2014–2017* suurendatud sissemakseid II sambasse – isiku palgast peetakse kinni 3% ja riik lisab 6%.

Tabelis on esitatud näited II samba sissemaksete määrade kohta erinevate valikute korral. Tabelimäärad on esitatud järgmiselt: isiku panus + riigi panus, mõlemad on väljendatud protsendina isiku brutopalgast.


Isik ei soovi sissemakseid jätkata Isik soovib sissemakseid jätkata

Ei soovi hiljem hüvitust Soovib hiljem hüvitust
Sünniaastad
1942-1954
Sünniaastad
1955 ja hiljem
2009
0+0
0+0 0+0 0+0
2010
0+0 0+0 2+4 2+0
2011
1+2 1+2 2+4 2+2
2012 - 2013
2+4 2+4 2+4 2+4
2014 - 2017
2+4 3+6* 2+4 2+6
2018 - .. 2+4 2+4 2+4 2+4

* Kui 2012. aastal on SKP nominaalkasv alla 5%, lükkub kompenseerimine edasi. Kui 2012 - 2015 on igal aastal SKP nominaalkasv alla 5%, ei teki õigust saada suuremaid makseid.