Tööjuubelit tähistavale Avele on tema töö niivõrd südamelähedane, et jätkab seda ka unes

28. juuni 2023

ERGO kollektiivi lisandus täna juba teine 30 aasta tööjuubilar – edasikindlustuse osakonna juhataja Ave Melsas, kes sattus ERGOsse otse koolipingist ja kelle vaheldusrikas töö pakub talle veel tänase päevani närvikõdi. Uurisime värskelt juubilarilt, kuidas ta meieni jõudis ja mis teda siin hoiab.

Tee kindlustusmaailmani ei olnud Ave jaoks just väga käänuline. Kuigi peale keskkooli läks ta ennast täiendama täiesti teises valdkonnas, milleks oli ühiskondlik toitlustamine, siis suviste praktikate käigus sai kiirelt selgeks, et köögis töötamine ei ole tema jaoks. Kohe pärast lõpetamist jõudis Ave tuttava tuttava kaudu ERGOsse, kuhu ta on jäänud samale erialale püsima tänase päevani.

ERGOsse kandideerides andis Avele selge eelise inglise keele oskus, mis oli tol ajal pigem haruldane. Samuti ei olnud toona veel võimalik kindlustusalast haridust kuskil omandada, seega ei saanud takistuseks ka puuduvad erialased teadmised.

Esimesed tööpäevad olid Avel aga võrdlemisi rasked ja tööks vajalikud oskused said omandatud katse-eksituse meetodil töö käigus. Ave mäletab siiani, et olles kolmandat päeva tööl pidi ta kokku puutuma rahvusvahelise edasikindlustuse maakleriga, kelle tugev inglise aktsent ja kiire rääkimistempo tegid niigi võõrkeelena tunduva maailma veelgi raskemini arusaadavaks. Tagantjärgi meenutades mõtleb Ave hirmuga, mille kõige peale ta noogutas, kuna sai vaevu poolest jutust aru.

Kuna Ave eriala on võrdlemisi spetsiifiline, omandas ta kõik tööks vajalikud oskused ühe suure edasikindlustuse Tallinna esinduse juhi tiiva all, kes juhendas teda nii dokumente vormistama kui igapäevaseid protsesse juhtima. Ja kuigi algselt oli töökoht hirmuäratav ja töökohustused võimatuna näivad, hammustas väljakutseid armastav Ave sellest ajaga kerge vaevaga läbi.

30 aasta jooksul on ettevõte läbinud ka hulganisti muudatusi – kui alguses oli tegemist Eesti ettevõttega, siis peagi laieneti Baltimaadesse ja täna on ERGO osa suurest grupist. „Iga liitumine on tööd palju muutnud, n-ö ühe dimensiooni juurde toonud. Töö on muutunud komplekssemaks, sest grupi osana on raporteerimist palju rohkem. Samuti on seatud ka uued standardid, mis on töökorraldust samal ajal põnevamaks ja mitmekesisemaks muutnud. Seega võib öelda, et kolme tundmatuga võrrandi asemel tekkis iga liitumisega järsku justkui kuue tundmatuga võrrand,“ tõi Ave matemaatikast paralleele.

Muutused käivad Ave igapäevatööga kaasas ja ta võtab need ka kiirelt omaks. „Eks lapsed on mind selles osas palju aidanud ja ajaga kaasas hoidnud. Muutused on minu erialal permanentsed, seega ei ole varianti, et sa nendega kaasa ei läheks – aja jooksul olen mõistnud, et selline vaheldusrikkus ja kerge pinge hoiabki mõnusat edasisuruvat närvikõdi.“

Kindlustusvaldkond ja ERGO väärtused on Avele ka väga südamelähedased, kuna tunneb, et tema töö on otseselt ühiskonnale kasulik. „Minu tööst sõltub täna nii meie enda ettevõtte kui ka meie klientide ehk laiema üldsuse heaolu, lisaks tagab kindlustus igas olukorras selle, et elu läheks edasi,“ selgitas ta.

Vaheldusrikkust armastavat Ave hoiab ERGOs lisaks missioonitundele ja väljakutsuvalt põnevale erialale ka inimesed tema ümber. Algusaegadest on Avel kõige eredamalt meeles nende ühised väljasõidud, üle-baltilised suvepäevad ja ekskursioonid. „Alati ei olnud kokku saamiseks põhjust vajagi, ka kontoris toimus tööpäeva lõpus alati midagi seltskondlikku,“ meenutas Ave.

Isiklikus elus jagab Ave aega mehe, laste, koera ja mitmete hobide vahel. Ütlemata tihedasse graafikusse mahub Avel veel kooris laulmine ja samuti on ta aktiivne naiste motoklubi ja Eesti Naiskodukaitse liige.

Lisaks huvitub Ave psühholoogiast ja ajaloost, millest esimeses on ta ka avatud õppe programmis ennast täiendanud. Eneseareng on Ave jaoks väga oluline ja kui graafik lubaks, õpiks ta hea meelega veel ja veel.

Ennast tööhundiks nimetava Ave jaoks ei ole aga eraelu ja töö vahel tasakaalu leidmine kunagi lihtsamate killast olnud. „Põhiressurss läheb mul ikka tööle – nii on mind lihtsalt üles kasvatatud. Töölt lahkudes enda ümberlülitamine on ülimalt keeruline ja vahel juhtub, et näen ka unes tööd, aga eks see ole ka minu enda viga ehk tegemist on ju prioritiseerimise küsimusega. Mina isiklikult tunnen, et see, mis ma teen on päriselt tähtis ja vajalik, seega ei ole mul isegi varianti, et äkki täna ei viitsi või, et kui kell viis tiksub, siis jätan asja pooleli.“

Missioonitunne ja vaheldusrikas töökeskkond toob endaga kaasa ka parajalt stressi, kuid isegi kui Ave seda ise ei tunnista, saab ta sellega kolleegide sõnul suurepäraselt hakkama. Ave enda sõnul päästabki olukorra seltskond tema ümber, kes on alati toeks ja olemas. Samuti meeldib talle töökaaslastega koos lõunal väljas käia ja ennast veidi tuulutada. 

Kuigi lapsepõlves unistas Ave lasteaiakasvataja ametist, on ta südamepõhjani tänulik, et elutee viis ta hoopis kindlustusmaailmani ja igapäevatöös ümbritsevad teda täna hoopis täiskasvanud. Ave lisas muiates, et tal ei oleks lihtsalt piisavalt kannatust lastega tegelemiseks.

Täna on noortel kindlasti keerulisem seda oma õiget elukutset leida, kuna neilt lihtsalt oodatakse ebaõiglaselt palju. Ave julgustab aga noori ise positiivseid muutusi ellu viima – oleks hullumeelsus loota, et midagi muutub, kui sa ise mitte midagi ei muuda – meenutas ta tuntud tsitaati.

Ave ennast veel piisavalt vanaks ei pea, et elutarkust jagada, küll aga on ta suur tsitaatide sõber, seega on paslik lõpetada see väike reportaaž mõnede tema lemmiktsitaatidega:

"Motivation is an external, temporary high that pushes you forward.

Inspiration is a sustainable internal glow which pulls you forward."

"It is a bit embarrassing to have been concerned with the human

problem all one's life and find at the end that one has no more to

offer by way of advice than 'try to be a little kinder."

Ja meile kõigile tuttav: “Together, we engage with everything we have and are, to help humankind act braver and better”.