2014. aastal suurenesid ERGO Baltikumi ettevõtete kasum, brutokindlustusmaksed ja turuosa

15. aprill 2015

ERGO Balti riikide kindlustusseltside majandustegevuse kasum oli 2014. aastal 5,15 miljonit eurot. Aasta jooksul sõlmis ERGO Baltimaades kindlustuslepinguid 163 miljoni euro väärtuses, mida on 10 miljoni võrra rohkem kui aasta varem.

2014. aastal edestas ERGO Balti riikides turgu kõigis ärisegmentides: vara- ja isikukahjude kindlustuses, elukindlustuses ning tervisekindlustuses ja suurendas oma turuosa Balti riikides 12,3%-lt 12,6%-ni. Kui Baltimaade kindlustusturg kasvas 7,9%, siis ERGO kasvas 10,3%.

„Lähtume oma tooteid ja teenuseid kavandades üha enam kliendivajadustest ning 2014. aasta tulemused näitavad, et selline lähenemine tasub end ära,“ ütles ERGO Kindlustusgrupi Balti riikide kindlustusseltside juhatuse esimees Kęstutis Bagdonavičius.

Vara- ja isikukahjude kindlustuse tulemust parandas eelkõige parem kindlustustehniline tulem, mille taga oli väiksem netokahjusuhe. Elukindlustusseltsi tulemust mõjutasid tervisekindlustuse parem kindlustustehniline tulem Lätis, aga ka elukindlustuse annuiteedi kasv Eestis ja kohustuslike reservide tugevnemine Leedus. Elukindlustuses on ERGO viimasel kahel aastal saavutanud absoluutarvudes stabiilse investeerimistulemi. Kuid 2014. aastal põhjustasid erakorralised sisemised tegurid eelmise aasta raamatupidamislikuks tulemiks 1,99 mln euro suuruse kahjumi.

Brutokindlustusmaksete suurenemise taga oli nii kõigi kolme riigi kui ka kõikide segmentide – vara- ja isikukahjude, elukindlustuse ning tervisekindlustuse – turuosade kasv. Tervisekindlustuses edestas ERGO turgu kõigis kolmes riigis ja säilitas Baltikumis turuliidri positsiooni.

2014. aastal maksti ERGO Balti riikide klientidele hüvitisteks välja üle 82 mln euro. Suurim nõue sel perioodil ulatus Leedus 2,2 mln euroni ja oli põhjustatud Aafrika seakatkust.

Rääkides suundumustest ja prognoosidest Balti riikide kindlustusturul, ennustab dr Bagdonavičius Baltikumi kindlustusturule pigem kasvu. „ERGO prognoosid Balti riikides näitavad, et sel aastal jätkub nii vara- ja isikukahjude kui ka elu- ja tervisekindlustuse mahu kasv, kuid pikemas perspektiivis on suurt kasvu poliitiliste olude tõttu siiski raske ennustada. Venemaa ja Ukraina on meie lähinaabrid ning kasvu pidurdumine nendes riikides võib mõjutada ka meie riike, nii otseselt kui ka kaudselt. Ka ärikeskkond on madalate intressimäärade tõttu endiselt raske ja see sunnib riskikandjaid keskenduma enam kindlustusriskile. Me ennustame piiratud ja hinnakeskset turgu, kus esineb ka pikki, tarbijale soodsaid turutsükleid.“