ERGO tegi I kvartalis 6,7 miljonit eurot väljamakseid

15. aprill 2014

ERGO hüvitas 2014. aasta I kvartalis Eestis 5,5 miljoni euro eest kahjukindlustuse ning 660 000 euro eest elukindlustuse kahjusid. Kokku registreeriti 5056 kahjujuhtumit. Kolme kuu jooksul ERGO poolt registreeritud kahjudest 2983 olid sõiduki-, 1313 isiku- ja 760 varakahjud.
ERGO kahjukindlustuse osakonna juhataja Caterina Lepvaltsi sõnul olid suurimad kahjud seotud kodudega. "Veebruaris hävitas korstnast väljunud leek Raplamaal 400-ruutmeetrise eramu, tekitades 370 000 eurot kahju. Reeglina aitab küttesüsteemide õigeaegne hooldus ja tähelepanelik kütmine sääraseid õnnetusi vältida, ehkki see juhtum oli erand," selgitas Lepvalts. Väga kulukaks osutus ka Tallinna vanalinna luksuskorteris toimunud veeavarii, mis tekitas lausa 150 000 eurose kahju.

Lepvalts tõi eraldi esile suusamäel juhtunud trauma, kus koos eritranspordi korraldamisega oli kahju suurus 55 000 eurot. "Tihti muudavad õnnetusjuhtumid kulukaks just kaudsed kulud nagu antud juhul transport või koduste avariide puhul naabritele tekitatud kahjud," selgitas ta. "Viimasel juhul päästab koduomaniku vastutuskindlustus, mis korvab ka naabritele tekitatud kahju," lisas Lepvalts.

Liikluskindlustuse suurimad kahjujuhtumid ulatusid üle 50 000 euro ja olid seotud veokitega. Caterina Lepvalts juhtis tähelepanu, et viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus osapooled jätavad liiklusõnnetuse kohapeal kirjalikult vormistamata. "Liiklusõnnetuse asjaolude kirjalik vormistamine kohapeal aitab vältida hilisemaid segadusi kahjude hüvitamisel. Ainult nii saab kindel olla, et üks pool suulisest kokkuleppest ei tagane," rõhutas Lepvalts.


ERGO Balti riikides

ERGO kuulub Baltimaade juhtivate kindlustusgruppide sekka ja on üks seltsidest, mis pakub kõiki kindlustustooteid alates kahjukindlustusest, lõpetades elu-, pensioni- ja ravikindlustusega.

Kindlustusmaksed ERGO Baltimaade seltsides ulatusid 2013. aastal 155 miljoni euroni. Eelmisel aastal maksti Balti riikide klientidele välja üle 85 miljoni euro kindlustushüvitisi. ERGO kindlustusgrupp tegutseb ka Valgevenes, kus pakub kahjukindlustusteenuseid. ERGO grupi teenuseid, teadmisi ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 550 000 kliendi.

Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad rahvusvahelisse ERGO gruppi, mis on Euroopa üks suuremaid kindlustusseltse. Maailmas on ERGO esindatud rohkem kui 30 riigis, peamiselt Euroopas ja Aasias.

ERGO kuulub ühte maailma suuremasse edasikindlustust pakkuvasse gruppi Munich Re.