Pressiteade: ERGO kasvatab Balti riikides kasumit

25. august 2014

ERGO brutopreemiad, kasum ja mõnede segmentide turuosa jätkavad Balti riikides kasvu. ERGO kasum Balti riikides 2014. aasta esimesel poolel oli 2,5 miljonit eurot ehk märkimisväärselt suurem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (0,14 miljonit eurot). ERGO teenis üle 77,6 miljoni euro väärtuses kindlustuspreemiaid, mis tähendab mõõdukat kasvu (mullu 76,6 mln eurot), ja suurendas turuosa tervisekindlustuse segmendis 19,1%-lt 19,7%-ni.

ERGO Balti riikide juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul näitasid kõik ERGO Balti kindlustusseltsid esimesel poolaastal väga häid tulemusi, mis vastavad ERGO kasumliku kasvu strateegiale. „Brutopreemiate kasvu mõjutas eelkõige elu- ja tervisekindlustuse soodne areng kõigis riikides. Elukindlustuse mahud suurenevad panganduskindlustuse abil, samas kui tervisekindlustuse kasv kajastab majandusolukorra paranemist Balti riikides. ERGO tervisekindlustust soetatakse üha enam,” sõnas dr Bagdonavičius.

„Eesti näitas parimaid tulemusi tervisekindlustuse vallas, kus kasv oli 58%, samas kui elukindlustuse brutopreemiad suurenesid Lätis 22% võrra. Leedu mõjutas suurimat osa kasumist kõigis kolmes tegevusvaldkonnas: kahjukindlustus, elukindlustus ja tervisekindlustus,“ kommenteeris tulemusi ERGO juhatuse liige Maarika Liivamägi.

Balti riikides on ERGO turuosa kuue kuu järel 12,3%. Tervisekindlustuse segmendis kasvas ERGO turuosa 19,1%-lt 19,7%-ni. Lätis näitas ERGO kahjukindlustusturust tunduvalt paremaid tulemusi: kui Läti kindlustusturg kasvas kuue kuuga 9,4%, siis ERGO kasvas 15,1%. ERGO oluliselt paremad tulemused võrreldes turu kasvuga kajastusid ERGO tervisekindlustuses Leedus: turuosa suurenes 15,8%-lt 18,4%-ni.

2014. aasta esimesel poolaastal maksti ERGO klientidele Balti riikides välja 37,7 miljoni euro ulatuses hüvitisi. Teises kvartalis oli kolme suurima kahjuhüvitise kogusumma 2,4 miljonit eurot.

ERGO Balti riikide tütarettevõtted ERGO Valgevene, ERGO Invest ja ERGO Funds teenisid esimesel poolaastal kokku 369 000 euro suuruse kasumi. ERGO Valgevene teenis 2,4 miljoni euro väärtuses brutopreemiaid.

Mis puutub Balti riikide kindlustusturu suundumustesse ja prognoosidesse, siis ennustab ERGO juhatuse esimees Balti kindlustusturu ettevaatlikku kasvu. „ERGO prognooside kohaselt on Balti riikide majandus stabiilne ning kahju-, elu- ja tervisekindlustuse mahud jätkavad kasvu. Ärikeskkond on aga keeruline, sest intressimäärad on madalad ja see sunnib keskenduma rohkem kindlustusriskile. Me prognoosime piiratud ja hinnatundlikku turgu koos pikaajalise pehme turu tsükliga. Kui Euroopa Liit laiendab kaubandus- ja investeerimissanktsioone Venemaa vastu, võivad sellel olla tagajärjed Balti riikidele ja kindlustusvaldkonnale,” kommenteeris Bagdonavičius.