Kuidas end ootamatu kahjunõude eest kaitsta?

30. juuli 2015

ERGO vastutuskindlustuse grupi juht Raul Tagaväli selgitab, milliste õnnetuste korral aitab vastutuskindlustus ootamatut kahjunõuet vältida.
Lihtne selgitus on, et vastutuskindlustuse korral hüvitab kindlustusselts kolmandatele isikutele ja nende varale põhjustatud kahjud. Kõige tavapärasem on olukord, kus kahju kannatab naabrimees. Kuna kahjud võivad ulatuda suurtesse summadesse, ei pruugi olla inimesel võimalust neid ise hüvitada.

Ka tahtmatu õnnetus toob kahjunõude

Oletame, et kodumajapidamises läheb katki pesumasina veetoru ja uputab alumised naabrid üle, rikkudes nende siseviimistluse ja vara. Isegi sellise tahtmatu õnnetuse puhul on naabritel seadusest tulenev õigus kahju põhjustajalt remondikulud välja nõuda.

Korterelamus liigub vesi veeavarii korral nii horisontaalselt mööda paneele kõrval paiknevatesse korteritesse kui ka vertikaalselt alla kuni esimese korruseni ning halbade asjaolude kokkulangemisel ei saa kannatada mitte ainult alumine naaber, vaid mitmed ja isegi kümned korterid, sõltuvalt kortermaja suurusest. Kõikidel naabritel on õigus esitada nõue rikutud siseviimistluse, mööbli, koduelektroonika, maalide jne hüvitamiseks kahju eest vastutavale isikule.

Tulekahju korral paneelmajas võivad otsesed tulekahju kahjustused piirduda ühe korteriga, kuid suits ja tahm võib kahjustada nii kõrval kui ka ülemistel korrustel paiknevate naabrite vara ning kustutusvesi jällegi kõrval ja allpool paiknevate naabrite vara ning kokku võivad need kahjud moodustada üsnagi arvestatava summa.

Kui kindlustuslepingule on lisatud ka vastutuskindlustus (üldiselt on see eraldi reana poliisil välja toodud), siis aitab sellise kahju kannatanule hüvitada kindlustusselts ja põhjustaja ei pea oma kukrut kergendama.

Laiem kindlustuskaitse katab ka pereliikmete põhjustatud kahjud

Kodukindlustuse lisavõimalusena on võimalik valida laiem kindlustuskaitse, mis katab ka kindlustusvõtja pereliikmete ja lemmikloomade põhjustatud kahjud. Näiteks, kui laps lõhub kaupluses mõne toote või jalgpalliga naabermaja aknale pihta saab, tuleb kindlustus appi kahju kompenseerimisel. Samuti on olnud juhtumeid, kus koer piirdeaiast üle hüppab ja naabrite aiamööblit närib. Sellisel juhul tasub uue aiamööbli eest kindlustusselts.

Loe ERGO kodukindlustuse eeliste kohta lähemalt siit https://www.ergo.ee/erakliendile/kodukindlustus