ERGO Balti riikides 2013. aastal: preemiad ja klientidele väljamakstud hüvitised suurenesid

15. august 2013

IFRSil põhinev hinnang näitab, et ERGO Balti riikide 2013. aasta esimesel poolaastal sõlmitud
lepingutest saadud kindlustuspreemiad ulatusid umbes 77 miljoni euroni, mis tähendas 6% tõusu võrreldes möödunud aasta sama perioodiga.
ERGO elu- ja tervisekindlustuse valdkondades saavutati positiivne tulemus: nendes enam kui kaks korda kasvanud segmentides oli ERGO kasum 1,1 miljonit eurot. Esimeses ja teises kvartalis maksti ERGO Balti riikide klientidele välja 5,2% rohkem kahjunõudeid kui eelmise aasta samal perioodil ehk 44,7 miljonit eurot.

ERGO Balti riikide juhatuse esimees dr Kęstutis Bagdonavičius sõnas, et ERGO kahjukindlustuse segmendi kasvu taga olid peamiselt kasko- ja kohustuslik liikluskindlustus ning õnnetusjuhtumikindlustus, samas kui elukindlustuse segmendi kasvu mõjutasid suurenev pankade kaudu pakutava elukindlustuse maht ja väga hea
tervisekindlustuse arendamine kõigis kolmes riigis. „Meie käive kasvab järjepidevalt. See näitab meie jätkuvat edenemist ja seda, kui palju kasu toob nii meie mitme tasakaalustatud müügikanali strateegia kui ka kindlustustoodete lai valik. On tähtis, et meie eesmärk oleks luua klientide jaoks isiklikku ja suurt väärtust selliste teenusekanalite kaudu, mida nad eelistavad, kuna kliendid on muutunud nõudlikumaks, teadlikumaks ja konkreetsemaks,” lausus dr Bagdonavičius.

Kahjukindlustussegmendis oli ERGO Balti riikides teenitud preemiate kogusumma umbes 55,3 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aastaga võrreldes 2,5% kasvu. Ka elu- ja tervisekindlustuse segmentides olid tulemused head: sõlmitud lepingutest saadud kindlustuspreemiad ulatusid 21,5 miljoni
euroni, mis tähendab 15,8% kasvu.

ERGO Balti riikide elu- ja tervisekindlustuse segmentide kasum suurenes kaks korda kiiremini kui eelmise aasta samal perioodil. 1,1 miljoni eurose kasumi teenimisele aitas kaasa positiivne tehniline ja investeerimistulem, samuti lisakindlustusest (st õnnetusjuhtumi lisakindlustus, kriitiliste haiguste lisakindlustus) teenitud kasum.

2013. aasta esimeses ja teises kvartalis maksti ERGO Balti riikide klientidele välja 44,7 miljonit eurot kahjunõudeid. Sellel perioodil oli Eestis ja Lätis kaks tulekahjust ja plahvatusest tingitud varakindlustuse kahjujuhtumit, mille kogusumma oli 1,1 miljonit eurot.

ERGO Balti riikide tütarettevõtted (ERGO Valgevenes, ERGO Invest ja ERGO Funds) olid esimesel poolaastal kasumlikud, teenides kaks korda rohkem kasumit kui eelmise aasta samal perioodil ehk 646 000 eurot.

Kommenteerides suundumusi ja prognoose Balti riikide kindlustusturul, tõi dr Bagdonavičius esile Balti kindlustusturu kasvu. „ERGO Balti riikide prognoosid näitavad, et Balti riikide majandus taastub ning vara-, elu- ja tervisekindlustuse segmendid jätkavad sel aastal kasvamist. Siiski jääb ärikeskkond madalate intressimäärade tõttu keeruliseks ja see sunnib riskikandjaid keskenduma senisest enam kindlustusriskidele.”

Dr Bagdonavičiuse sõnul on teine kindlustusturu edasist arengut suunav tegur läbipaistvuse suurenemine. See võimaldab kindlustusandjatel konkureerida teenuse kvaliteedi ja usaldusväärsuse alusel. „Kuna turg on läbipaistvam, kasvavad tarbijate ootused kindlustusseltside suhtes. Tarbijad eelistavad lihtsamaid tooteid, millest on kerge aru saada, suurepärast klienditeenindust ja tasu lojaalsuse eest. Seltside toodete ja
tegevuse sellega vastavusse viimine on üks kõige olulisem tingimus konkurentsvõime säilitamiseks turul,” märkis dr Bagdonavičius.

ERGO kindlustusseltsid Baltimaades

ERGO on üks Balti riikide juhtivaid kindlustusettevõtteid ja ainus, kes pakub oma klientidele täielikku kindlustustoodete valikut alates vara- ja õnnetusjuhtumikindlustusest lõpetades elu-, pensioni- ja tervisekindlustusega.  2012. aastal ulatusid ERGO Balti riikide kindlustusmaksed 150,2 miljoni euroni, hüvitisi maksti klientidele välja üle 96,3 miljoni euro. ERGO grupi teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust
usaldab Balti riikides üle 550 000 kliendi.

Balti riikides tegutsevad ERGO üksused kuuluvad rahvusvahelisse ERGO gruppi –  tegemist
on ühe Euroopa suurima kindlustuskorporatsiooniga, mis tegutseb enam kui 30 riigis nii Euroopas kui ka Aasias.  ERGO on osa maailma juhtivaimast edasikindlustusseltsist ja riskikandjast maailmas,
1880. aastal loodud Munich Re`st.