Värske uuring: eestlaste turvatunne on Baltikumi kõrgeim

3. mai 2017

ERGO kindlustusseltsi ja Läti uuringufirma SKDS poolt koostatud Baltimaade turvalisuse indeksi järgi tunnevad eestimaalased end lätlaste ja leedulastega võrreldes oluliselt turvalisemalt. Eestlased hindasid oma turvatunnet +11, leedulased -6 ja lätlased -10 punktiga skaalal -100-st +100-ni. Võrreldes 2015. aastaga on eestlaste turvatunne märgatavalt suurenenud nii rahalise seisu, töökohaga seotud kindlustunde, tervise, kuritegevuse taseme kui riigi julgeoleku osas. Leedulaste ohutaju on viimaste aastatega kasvanud, kuid endiselt tunnevad end kõige vähem kaitstult Lätis elavad inimesed. 

Suurim mure on kolme riigi kodanikel oma tervise ja riigi julgeoleku pärast. Tervise pärast muretsevad enim lätlased, kelle indeksi väärtus oli -34, neile järgnevad leedulased -31 ja eestlased -7 punktiga.  

ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuht Dekla Uusma sõnul tuleb lätlaste ja leedulaste suurem mure tervise pärast erinevustest riikide tervishoiusüsteemides. “Kui lõunanaabritel tuleb suur osa oma tervisekuludest kanda ise või läbi eraravikindlustuse, siis Eestis on tasuta laialdane arstiabi kättesaadav kõigile. Samas ei saa väita, et eestimaalased tervise pärast ei muretseks – viimase aja arutelud haigekassa rahastusmudeli perspektiivitusest on tekitanud ka meil tuleviku osas palju muret, mis väljendub ka negatiivses turvalisuseindeksis,” selgitas Uusma.  

Ohtu julgeolekule pidasid -3 punktiga väikseimaks eestlased, neile järgnesid leedulased -20 ja lätlased -26 punktiga. Eestlased ja lätlased pidasid julgeolekuga seotud riske suurimaks 2015. aastal, leedulaste jaoks on see suurim murekoht sellel aastal.  

Kõige vähem kardetakse kolmes Balti riigis kuritegevust ja ohtu sattuda füüsilise rünnaku ohvriks. Erinevalt lõunanaabritest tunnevad eestlased end üsna turvaliselt ka materiaalset kindlustunnet ja finantse puudutavates küsimustes.  

ERGO Baltimaade turvalisuse indeks mõõdab turvatunnet skaalal -100-st +100-ni, kus negatiivne pool näitab turvatunde täielikku puudumist ja positiivne selle täielikku olemasolu. Turvatunde indeks koosneb viiest põhikriteeriumist: finantsiline seis, töökohaga seotud kindlustunne, tervis, kuritegevuse tase ja riigi julgeolek.  

Uuring on läbi viidud koostöös Läti avaliku arvamuse uuringu keskuse SKDS-iga, selles osales 1000 inimest Eestist, Lätist ja Leedust, kokku on andmestikus 3000 inimese vastused.