Auditilepingu hanketeade

6. veebruar 2024

ERGO Insurance SE, Eesti 

Eespool nimetatud ettevõte kavatseb kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 537/2014 artikliga 16 korraldada hankemenetluse 2026. majandusaasta (1. jaanuar 2026 kuni 31. detsember 2026) aastaaruande ja tegevusaruande auditilepingu sõlmimiseks.

Juhime teie tähelepanu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschafti ja teiste koondfinantsaruannetes sisalduvate sidusettevõtete majandusaasta 2026 auditilepingu samaaegsele hanketeatele.  

Audiitorid ja audiitorühingud võivad teada anda oma huvist hankemenetluses osaleda
12. veebruaril 2024 kella 18.00-ni (CET) Munich Re kodulehel esitatud vormi kaudu kontaktaadressil Audit_Tender@munichre.com. 

https://www.munichre.com/en/company/about-munich-re/corporate-governance/auditors-report.html  

Märkige koos kontaktaadressiga ka vastutav(ad) kontaktisik(ud) kogu hankemenetluse jaoks. 

Lisaks palume teil esitada meile oma osalemishuvi teatega järgmine lisateave, mida läheb vaja teie audiitorühingu/võrgustiku kvalifitseerimiseks hankemenetluses osalejana: 

  • teie audiitorühingu / teie võrgustiku käive majandusaastatel 2020, 2021 ja 2022 (Saksamaal ja kogu maailmas, sh USA-s, Kanadas ja Singapuris);
  • loend riikidest, kus teie ühing/võrgustik on esindatud, teie võrgustikku kuuluvad ettevõtted ning töötajate arv Saksamaal ja kogu maailmas, sh USA-s, Kanadas ja Singapuris;
  • kliendid kindlustussektoris ning teiste tööstusharude võrreldava suuruse ja struktuuriga kliendid, keda olete juba auditeerinud iga-aastase auditi osana. 

Lisateave saadetakse pärast eespool nimetatud tähtaega audiitoritele ja audiitorühingutele, kes on väljendanud huvi osalemise vastu.