D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS liidetakse ERGO Insurance SE-ga

18. aprill 2017

ERGO Group AG võttis vastu otsuse liita Eestis tegutsev tütarettevõte D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS 2017. aasta jooksul oma teise tütarettevõtte ERGO Insurance SE-ga. Ühinemise peamine eesmärk on optimeerida kapitaliinvesteeringud ERGO Baltikumi varakindlustusseltsides ning lihtsustada ettevõtete õiguslikku- ja finantsstruktuuri.

Tehingu üheks suurimaks tugevuseks on Eesti ERGOs laiale kindlustuskatete valikule: elu-, tervise- ja varakindlustusele lisanduv õigusabikulude kindlustus. ERGO Group AG jaoks on oluline ka kooskõla Solventsus II-ga.

“Oleme veendunud, et liituvate ettevõtete professionaalsus ja kogemused aitavad luua olulist lisaväärtust nii DAS-i kui ka ERGO klientidele, partneritele ja töötajatele. Veel enam, see samm tugevdab ERGO positsiooni juhtiva kindlustusseltsina Baltimaades ja laseb meil täita ambitsioonikaid eesmärke kindlustusturul,” ütles ERGO Insurance SE tegevjuht dr. Kęstutis Bagdonavičius. “Läbi ühinemise soovime õigusabikindlustuse muuta Eesti klientidele senisest veelgi kättesaadavamaks,” lisas Maiko Kalvet, D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS-i tegevjuht.

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS ja ERGO Insurance SE ühinemine vajab Eesti Finantsinspektsiooni heakskiitu.

Ühinemise korral ei muutu D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse ASi tänaste klientide kehtivad kindlustuslepingud ega tingimused. Kuna DAS-il ja ERGO-l on vähe kattuvaid funktsioone, siis on liitumise mõju töötajatele minimaalne.