Eestlased on kindlusfirmade vastu nõudlikumad

10. märts 2023

Balti riikide kliendid hindavad kindlustusseltsi valikul eelkõige head klienditeenindust ja personaalseid rätseplahendusi, mis on tähtsamad hinnast ning boonustest, selgus ERGO kindlustuse rahvusvahelisest küsitlusest.

Eestis, Lätis ja Leedus toimunud Omnibuss-uuringus esitati juba kolmandat aastat järjest küsimusi kõigi turul tegutsevate kindlustusseltside kohta, et selgitada välja nende kuvand ja positsioon ning uurida, mille järgi inimesed erinevate kindlustusseltside vahel valiku teevad. 

2022. aasta uuringust selgus, et Eesti klientide jaoks on täna kõige olulisem hea klienditeenindus, personaalsete rätseplahenduste ehk kliendi vajadustest lähtuvate lahenduste pakkumine ja mugav taotluste esitamine. Klientide jaoks on olulisemaks muutunud ka klienditeeninduse kvaliteet ja kahjukäsitluse sujuv protsess. 

Tähelepanuväärne on, et nendest vähemtähtsamaks peetakse lisaboonuseid ja soodsaima hinna pakkumist. Võrreldes eelmiste aastate uuringute tulemustega, usaldavad eestlased aga varasemast enam teiste soovitusi ja pööravad kindlustusfirma valikul rohkem tähelepanu ka nende kuvandile. 

ERGO kindlustuse müügitreeneri Anu Kullamaa sõnul näitab ka ERGO igapäevane praktika, et kliendid tõepoolest hindavad kõige enam personaalset lähenemist. „Meie eesmärk ei ole kunagi müüa kliendile lepingut, vaid teda aidata, et põhjaliku nõustamise käigus kokku panna pakett, mis tekitab just tema jaoks turvatunde ja mille toimimisest ta ka päriselt aru saab. Kliendid hindavad personaalset nõustamist väga kõrgelt,“ lisas ta. Näiteks saab tänane kaskoklient oma lepingusse lisada täpselt need kaitsed, mida ta ise soovib ja oma lepingu tingimused ise kujundada.  

Sellise personaalse rätseplahenduse juures on hea hinna ja kvaliteedi suhe mõistati oluline, kuid turvatunnet loova lepingu puhul ei ole ka kõrgem hind takistuseks. „Kui klient mõistab, mida ta täpselt selle raha eest saab, millistel hetkedel ja kuidas talle appi tullakse, siis hind ei ole täna enam kindlasti esimene valikukriteerium,“ lausus Kullamaa.  

Kõige suurema muutusena toob Kullamaa välja inimeste ootused kiirele teenindusele. „Kiire elutempo juures ootavad kliendid ka kindlustuspartnerit aina kiiremat reageerimist ja tähtaegadest kinnipidamist,“ lisas ta.  

Et kindlustusfirma oleks oma inimestele võimalikult kiiresti kättesaadav kas või erinevatest maailma otstest, on klientide jaoks loodud mitmeid mugavuslahendusi, nagu näiteks veebinõustamine. Seetõttu hinnatakse kõigis kolmes Balti riigis kõrgelt võimalust, et hea klienditeeninduse ja rätseplahenduste kõrval saaks asjad korda ajada interneti vahendusel.  

Võrreldes 2021. aasta andmetega on kõigis Balti riikides olulisemal kohal teiste inimeste soovitused ja mugav ligipääs kontoritele, kõrgemalt hinnatakse ka head klienditeenindust ja kindlustusseltsi mainet. Samuti jälgitakse kindlustusseltside puhul tähelepanelikumalt ka nende keskkonnasõbralikkust. 

Viimane Omnibuss-uuring viidi läbi 2022. aasta augustis ja selles osales kolme riigi peale kokku 4760 inimest.