Eraravikindlustusest on saanud hügieenifaktor ettevõtte motivatsioonipaketis

17. september 2021

Janika Lüüs-Likk, ERGO ravikindlustuse riskijuht 

Tervis on kahtlemata viimase pooleteise aasta kõige enam räägitud teema, mis tähendab, et inimeste terviseteadlikkus, ootused ja vajadused on märgatavalt suurenenud. Olgugi, et juurdepääs kvaliteetsele arstiabile ja ravimitele peaks olema iga inimese põhiõigus, ei suuda riiklik ravikindlustussüsteem alati kiiret abi pakkuda. Sellest tingituna on töötajale sõlmitavast eraravikindlustusest saanud elementaarne hügieenifaktor paljude ettevõtete motivatsioonipaketis.

Eesti Kindlustusseltside Liidu statistikast nähtub, et eraravikindlustuse tellijate arv on vaid paari aastaga kahekordistunud. Kui veel aastaid tagasi pakuti töötajate motiveerimiseks tasuta kohvi ja paremal juhul sporditoetust, siis tänapäeval on sellised hüved pigem elementaarsed ega pruugi enam silma paista. Heade spetsialistide leidmine on aga üha raskemaks muutunud, palju räägitakse tööandja kuvandi loomisest ja selle olulisusest, inimeste värbamiseks peavad tööandjad aina rohkem pingutama.

 Sisulise ja tõelist väärtust loova motivatsioonipaketi vältimatuks osaks peab olema panus töötaja tervisesse. Eraravikindlustus on tööandjale hea abikäsi, millega ennetada töötaja suuremaid tervisehädasid või aidata inimest kohe, kui selleks vajadus tekib. Loomulikult on esmatähtis, et inimene saaks kiirelt abi, kuid ka tööandjale tähendab töötaja õigeaegselt lahendatud terviseprobleem väiksemat ressurssi tema töö ümberkorraldamisele.

 Riiklik ravikindlustus Eestis on heal tasemel, kuid kindlasti on siin omad kitsaskohad nagu näiteks eriarstide pikad järjekorrad. Lisaks elab Eestis inimesi, kellel pole õigust riiklikule ravikindlustusele. Ükski riik ei ole nii rikas, et maksta kinni kõik elanike soovidele vastavad raviteenuste kulutused. On teenuseid, mille eest tuleb inimesel sageli endal tasuda: hambaravi, toitumisnõustamine, regulaarsed tervisetestid, töövõimet taastav või säilitav taastusravi, kiireloomulised pere- või eriarsti konsultatsioonid ja psühholoogiteenused. Vajadus nende teenuste kättesaadavuse järele tänases ühiskonnas on üha kasvamas.

 Paljud inimesed maadlevad täna sundasendist põhjustatud terviseprobleemidega, mistõttu vajatakse rohkem füsioterapeudi- ja taastusraviteenuseid, sagenenud on ka tööstressist tingitud vaimse tervise probleemid. Tänu kasvanud teadlikkusele huvitab inimesi järjest enam haiguste ennetamine ning tervisemurede algpõhjuste väljaselgitamine: soovitakse teha terviseanalüüse, otsitakse abi väsimuse ja stressi vastu ning palju muud. Pakutavate teenuste hinnad on aga üpris kõrged ja ületavad paljude inimeste rahakoti võimekust – töötajatele sõlmitud eraravikindlustus on üks võimalus, kuidas tööandja saab appi tulla.

 Kahjuks on levinud müüt, et eraravikindlustus on tööandjale väga kulukas, samas kui põhivajadustele vastava tervisepaketi saab kätte umbes paarisaja euroga aastas. Selle sisse mahub mitme tuhande euro väärtuses tasulisi raviteenuseid, sealhulgas pere- ja eriarsti tasulise vastuvõtu teenus, psühholoogi konsultatsioonid, hambaravi, vaktsineerimine, nii töötervishoiu- kui ka profülaktiliste tervisekontrollide kulu. Võrdluseks võib mõelda, kui palju ollakse valmis maksma näiteks spordi- või muude hüvede eest ning ka sellele, kui kulukaks võib minna töötaja asendamine juhul, kui õigeaegselt lahendamata jäänud terviseprobleem ta mõneks ajaks töölt eemale viib.

 Kuna inimesed muutuvad järjest terviseteadlikumaks ja tihedas konkurendis tuleb tööandjal selgelt eristuda, mängib järjest olulisemat rolli töötajale selliste lisaväärtuste pakkumine, mis tema elukvaliteeti ja heaolu otseselt puudutavad. Eraravikindlustus on üks hea võimalus täiustada ja kaasajastada ettevõtte motivatsioonipaketti, sest tervisemure korral soovib igaüks kiirelt abi saada, et oma igapäevatoimetustega jätkata.

Loe lähemalt tööandja ravikindlustusest siit