ERGO: 9 olulist vastust koroona teemal

19. märts 2020

Koroonaviiruse ja riigipiiride sulgemise tõttu saavad kindlustusfirmad neil päevil palju päringuid, enamasti seoses reisitõrgetega, kuid mõistagi on ka muid olukordi, mis tekitavad küsimusi. Eesti ühe suurima kindlustusseltsi ERGO kindlustusvaldkonna juht Andres Konsap selgitab lähemalt.   


  • Mul on reis lähinädalateks. Kas reisikindlustus katab kulud nüüd, kui piirid on kinni ja reisida ei saa? 

Alates 13. märtsist 2020 ja sealt edasi aset leidnud juhtumid, mille otseseks või kaudseks põhjuseks on koroonaviiruse pandeemia, on tingimustega välistatud ja kulutused hüvitamisele ei kuulu. Seda nii meditsiiniabi kui ka reisitõrke juhtumite puhul. Vastava kindlustuskaitse olemasolul aitame katta karantiini jäämisel Eestisse tagasipöördumiseks tehtud täiendavad kulud. Kui oled kevadise reisi edasi lükanud või pikemalt ette planeerinud, saad olemasoleva reisikindlustuse kehtivusaega vastavalt vajadusele muuta. 

  • Kui esitasin taotluse kindlustusele enne 13. märtsi, siis mida meditsiiniabi ja reisitõrkekindlustus koroonaviiruse valguses katavad ja ei kata?

Enne 13. märtsi esitatud taotlused või lendude/ürituste tühistamised vaatame läbi ja lahendame juhtumipõhiselt lähtudes senisest ERGO seisukohast, millega saab lähemalt tutvuda siin: https://bit.ly/39WKCNC.

  • Kas viirushaigus on force majeure, mille puhul kindlustus ei kehti? Kas elukindlustus tagab koroonakaitse? 

Elukindlustuslepingu mõistes ei ole viirushaigus force majeure ehk vääramatu jõud. Elukindlustus aitab nii haiguse kui õnnetuse korral saadud tervisekahjustuse korral. Seetõttu koroonaviirusesse ega grippi haigestudes kartma ei pea ning elukindlustus on siin taastumisel hüvitissumma ulatuses abiks, kui vastav kaitse on valitud. Tasub aga tähele panna seda, et kindlustuslepingu sõlmimisel soovib kindlustusselts üldjuhul infot olemasolevate haiguste kohta. Seega kui haigusnähud juba tekivad, on hilja kindlustusse pööruda. 

  • Kas viirushaigus on force majeure, mille puhul vabatahtlik ravikindlustus ei kehti? 

Vabatahtliku ravikindlustuse (lepingu, mida saab sõlmida haigekassa kindlustusele lisaks) puhul on covid-19 viirus force majeure. Seega on haigestumine koroonaviirusesse tingimuste järgi välistus, kuna tegu on ülemaailmse pandeemiaga ning see on vabatahtliku ravikindlustuse tingimuste järgi üldvälistus.  

  • Kas praegu üldse tasub kindlustada/uusi kindlustuslepinguid sõlmida? 

Praegu on tegelikult hea aeg kodus olles tutvuda erinevate kindlustuslahendustega ja mõelda läbi, millist kaitset su pere vajab. Tasub meeles pidada, et kindlustus ei ole mõeldud pelgalt olemasolu pärast. Olemasolevate lepingute puhul soovitame üle vaadata, mida need sisaldavad ning kas kõik oluline on ikka kaitstud. Näiteks väikeste lastega pere puhul on kodukindlustuse juures oluline jälgida laiendatud vastutuse kaitse olemasolu ja summa ulatust. Näiteks kui laps naabri auto ära kriimustab või külas olles hinnalise tehnika kogemata ära lõhub, saab abi kahjude korvamisel kindlustusest. 

  • Kas karantiinis olles saan katkestada oma liiklus- ja kaskokindlustuse, sest auto nagunii seisab ja sõita ei saa? 

Kui peres on üks või mitu autot, mida igapäevaselt ei kasutata, on võimalik kulude kokkuhoidmiseks kasutada ERGO ja Telia koostöös loodud sõiduki e-kindlustuse lahendust, millega maksad liikluskindlustuse eest vaid nende päevade eest, kui autot tegelikult kasutad. Kindlustuse saab sõlmida läbi mSõiduki äpi. 

  • Kas ärikatkestus praegusel juhul katab?  

Ärikatkemise osas on juhtumi definitsiooniks ikkagi varakahju juhtum. Nii-öelda kaudsed kahjud nagu tarneraskused, inimeste puudumine, sündmuste ärajäämine või nõudluse kukkumine ei ole kaetud.  

  • Kas õigusabikulude kindlustus katab ka kriisiajal tekkinud juriidilised vaidlused? 

Õigusabikulude kindlustus on igal juhul abiks. Pole vahet, kas õiguslik vaidlus on tekkinud kriisi ajal või mitte. Meie kogemus eelmisest kriisist umbes 10 aastat tagasi näitab, et pigem tekib just sellisel ajal rohkem vaidlusi, kuna keerulise olukorra tõttu toimub suur kulude kokkuhoid ja näiteks ettenähtud hüvitisi soovitakse maksta pigem vähem või üldse mitte. Seega võib just keerulisel ajal olla palju abi õigusabikulude kindlustusest – sa ei pea loobuma oma õiguste eest seismisest raha puudusel või vastaspoole pahatahtlikkuse tõttu.

  • Kuidas saada rohelist kaarti, kui esindus on kinni?

Arvesta, et rohelise kaardi kättesaamine võtab eriolukorra ajal kauem aega, kuna see saadetakse klientidele postiga. Seda on vaja näiteks kaubavahetuses Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga. Euroopa Liidus sõitmisel ei ole roheline kaart kohustuslik.