ERGO Balti riikide kindlustusseltsid teenisid 2012. aasta esimeses kvartalis kasumit kõigis kindlustussegmentides

22. mai 2012

ERGO Balti riikide kindlustusseltsid kogusid esimeses kvartalis IFRS-põhise arvestuse järgi kindlustusmakseid üle 37,5 miljoni euro, mille tulemusena saavutasid nad 13,3% kasvu ja teenisid 165 742 eurot kasumit. Selle aasta esimeses kvartalis maksti ERGO Balti riikide klientidele eelmise aasta sama perioodiga võrreldes välja rohkem kahjusid: 2012. aasta esimeses kvartalis maksti klientidele välja 20,9 miljonit eurot ja 2011. aastal 20,6 miljonit eurot.

ERGO Balti riikide kindlustusseltside juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul näitab ERGO kindlustusmaksete kasv kindlustusturu elavnemist. „Kasumlikku kasvu mõjutas turu elavnemine, millega kaasnesid ERGO mõistlik kindlustuspoliitika, organisatsiooni kohandamine turu arengusuundadega ja keskendumine tõhususele. Praegu seisavad kindlustusandjad silmitsi erinevate katsumustega, mis pealtnäha ohustavad kasvuvõimalusi. Kuid muudatustega kaasnevad tihtipeale ka võimalused. Ettevõtted, kellel on olemas strateegiline kava selge ja hästi sõnastatud tulevikueesmärgiga, kuhu tahetakse jõuda, võivad omale praeguses ebakindlas olukorras tagada konkurentsieelise.” rääkis dr Bagdonavičius.

ERGO, Baltimaade ainus kindlustusselts, kes pakub klientidele täielikku kindlustustoodete valikut, kasvas 2012. aasta esimeses kvartalis kõigis kindlustussegmentides. Kahju- ja elukindlustuses suurenesid kindlustusmaksed enim Lätis, vastavalt 47% ja 31%, kogusummas 10,3 miljonit eurot, samas kui kõige rohkem kahju- ja elukindlustuse makseid koguti Leedus (15,6 miljonit eurot).

Selle aasta esimeses kvartalis kasvas ERGO mitmes kindlustusliigis turust kiiremini: Eesti ERGOs suurenes liikluskindlustus 20,5% ehk 3,3 miljonit eurot ja Leedu ERGOs suurenes kaskokindlustus üle 38% ehk 3,4 miljonit eurot. Eesti ja Läti saavutasid ravikindlustuses ligikaudu 10,7% kasvu. Varakindlustuse maksete maht kasvas Leedus üle 15%.

ERGO Balti riikide seltside tütarettevõtted – ERGO Valgevene, ERGO Invest ja ERGO Funds – teenisid ligi
205 000 eurot kasumit.

„ERGO Balti riikide seltside prognoosi kohaselt jätkab Balti riikide kindlustusturg sel aastal kasvau, kuigi majandus- ja poliitiline kliima kajastub kapitaliturul ning ebakindlus ei ole kuhugi kadunud. Teisest küljest kaasnevad ebakindlusega riskid ja võimalused, seega võidavad keerulisel kindlustusturul need ettevõtted, kes säilitavad klientidega lähedased suhted, pakuvad sobivaid säästmis- ja kaitsetooteid õigel ajal, arendavad tooteid, mis sobivad inimeste nõudmistega ja vastavad nende maksevõimele,” rääkis dr Bagdonavičius.