ERGO Balti riikides: 2011. aastal kasumis ja suurema käibega

20. veebruar 2012

ERGO Baltimaade kindlustusseltsid kogusid eelmisel aastal kõigis kindlustussegmentides rohkem kindlustusmakseid – üle 138,2 miljoni euro – ja teenisid 3,6 miljonit eurot kasumit. Eelmisel aastal maksti Balti riikide klientidele välja üle 82,3 miljoni euro kindlustushüvitisi.

ERGO Baltimaade kindlustusseltside juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul näitab kindlustusmaksete kasv kõige paremini kriisi lõppu. „Kuigi 2011. aasta oli Euroopa finants- ja kindlustusturu jaoks eriti muutlik ja tormiline, elustas kindlustusturgu Balti riikide majanduse järkjärguline paranemine. Balti riikide kindlustusturu kasv on seotud asjaoluga, et pärast majanduslanguse ajal kogetud ebakindlust otsivad inimesed võimalusi luua endale hädaolukorraks rahaline kindlustunne,” ütleb dr Bagdonavičius ja lisab, et sellegipoolest on olukord turgudel endiselt üsna keeruline.

Head tulemused saavutati ravi- ja elukindlustuses: ERGO kasvas igas riigis turust kiiremini, kogudes üle 38,3 miljoni euro kindlustusmakseid. Ravikindlustuse segmendis kasvasid kindlustusmaksed kõige rohkem Eestis (28,7%). Elukindlustusmaksete poolest juhib Leedu, mis andis 14,8% aastasest kasvust.

Kahjukindlustusmaksed ulatusid Balti riikides üle 99,8 miljoni euro. ERGO Läti juhtis kahjukindlustusmaksete kasvu poolest, mida koguti võrreldes eelmise aastaga 38,5% rohkem. Samas kaasnes kahjukindlustuse segmendi kindlustusmaksete kasvuga kahjusuhte kasv: Lätis 7,4%, Leedus kaskokindlustuses 19,6% ja Eestis kohustuslikus liikluskindlustuses 10,1%.

Oma finantstugevust ja stabiilsust parandas ERGO veelgi: ERGO Baltimaade investeerimisportfell kasvas 2011. aastal 312 miljoni euroni (2010 – 297 miljonit eurot), varad kasvasid ligi 134 miljoni euroni (2010 – 128 miljonit eurot).

Kõik ERGO Baltimaade tütarettevõtted – ERGO Valgevene, ERGO Invest ja ERGO Funds – olid eelmisel aastal kasumlikud ja teenisid ligi 1 miljon eurot kasumit.

Käesoleva aasta prognoose kommenteerides märgib dr Bagdonavičius, et kasvu oodatakse kõigis segmentides. „2012. aasta prognoos näitab kindlustusturu mõõdukat kasvu, mis on kooskõlas majanduskasvuga. Positiivseid suundumusi oodatakse kõigis kindlustussegmentides.”

Juhatuse esimehe sõnutsi mõjutab kahjukindlustuse segmendi kasvu paranenud finantsolukord. „Inimesed kulutavad rohkem raha selleks, et tagada oma vara ja pere rahaline kaitse – ostavad ja kindlustavad uusi autosid ja kinnisvara.”

Baltimaade turu taastumine ja seega ka majanduse positiivsed suundumused 2011. aastal mõjutasid samuti elukindlustusturu arengut. „Elukindlustust hinnatakse praegu Balti riikides üheks kõige perspektiivikamaks kindlustusliigiks, millel on suur kasvupotentsiaal eriti tulevastel aastatel,” ütleb dr Bagdonavičius.

Ravikindlustus jätkab kasvu, sest ettevõtted kindlustavad osana motivatsiooniprogrammist ka oma töötajate ravi. Dr Bagdonavičius rõhutab, et ehkki praegu moodustab eraravikindlustus turul kogu portfellist vaid väikese osa, nähakse selles tootes suurt kasvupotentsiaali, kui just seadusemuudatused või majanduslik olukord seda ei pidurda.

ERGO Kindlustusselts Balti riikides

ERGO on olnud Balti riikide juhtivaid kindlustusgruppe ja ainus, kes pakub kõiki kindlustustooteid alates varakindlustusest kuni õnnetusjuhtumikindlustuseni, samuti elu-, pensioni- ja ravikindlustust. Kindlustusmaksed ERGO Baltimaade seltsides ulatusid 2011. aastal üle 138,2 miljoni euro. Kindlustusgrupp tegutseb ka Valgevenes, pakkudes kahjukindlustusteenuseid. ERGO Kindlustusgrupi teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 450 000 kliendi.

Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad ERGO Kindlustusgruppi, mis on Euroopa üks suurimaid kindlustusseltse ja mille kindlustuspreemiad ulatuvad 20 miljardi euroni aastas. ERGO esindused tegutsevad rohkem kui 30 Euroopa ja Aasia riigis ning Kanadas. ning teenindab praeguse seisuga 40 miljonit klienti.
ERGO enamusaktsionär on maailma üks suurimaid edasikindlustuskontserne Munich Re.