ERGO Balti riikides 2012. aastal: rohkem kindlustusmakseid ja väljamakstud hüvitisi ning suurem kasum

14. veebruar 2013

 ERGO Baltimaade kindlustusseltsid kogusid 2012. aastal kindlustusmakseid 150,2 miljonit eurot, mille tulemusena saavutasid nad 8,6% kasvu ja teenisid 8,8 miljonit eurot kasumit. Võrreldes eelmise aastaga suurenes kasum kaks korda. 2012. aastal maksti ERGO Balti riikide klientidele välja eelmise aastaga võrreldes 17% rohkem kindlustushüvitisi: 96,3 miljonit eurot.  
 ERGO Baltimaade kindlustusseltside juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul elavdas kindlustusturgu Balti riikide majanduse järkjärguline ja mõõdukas taastumine. „Kindlustusmaksete kasv saavutati tänu sõidukikindlustuse äri taastumisele kõigis Baltimaades, samas kui positiivsele tulemusele avaldas kõige suuremat mõju paranenud kahjusuhe. Kasumi suurust mõjutas ka erakorraline tulu investeeringutest. Kõik ERGO Baltimaade kindlustusseltsid saavutasid keerulistest majandusoludest hoolimata suurepäraseid tulemusi. See vastab ERGO kindlustusseltside kasumlikule kasvustrateegiale Balti riikides,” lausus dr Bagdonavičius.
Kahjukindlustuses ulatusid ERGO Baltimaade seltside kindlustusmaksed ligikaudu 109 miljoni euroni, mis tähendab võrreldes eelmise aastaga 8,8% kasvu. 2012. aastal kasvas Leedu ERGOs kaskokindlustus üle 20%, Eesti ja Läti aga näitasid ligikaudu 19% kasvu liikluskindlustuses. Ka elukindlustuses saavutati häid tulemusi: kokku 41,5 miljonit eurot kindlustusmakseid ehk 8,3% kasvu. 
 
Peamine osa kasumist – 6,9 miljonit eurot – saadi ERGO kahjukindlustusseltsidest. Elukindlustusseltsi kasum ulatus 1,9 miljoni euroni. 2012. aastal parandas ERGO veelgi oma finantstugevust ja -stabiilsust: ERGO Baltimaade kindlustusseltside investeerimisportfell suurenes 329 miljoni euroni (2011. aastal 312 miljonit eurot) ja omakapital ulatus peaaegu 142 miljoni euroni (2011. aastal 133 miljonit eurot). 
 
2012. aastal maksti ERGO kahjukindlustuse klientidele kindlustushüvitisi 65,6 miljonit eurot, elukindlustuse klientide makstud kindlustushüvitised ulatusid 30,7 miljoni euroni. Üks suurematest kahjudest maksti välja Eestis - 0,5 miljoni eurose kindlustushüvitisega kompenseeriti tulekahjus kannatada saanud maja taastamist. 
 
Kommenteerides ERGO Baltimaade kindlustusseltside prognoose, rõhutas dr Bagdonavičius, et Baltimaade majandus hakkas 2010. aasta lõpus taastuma ja võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega tuleb ka 2013. aasta kasv üle keskmise. „Eri institutsioonid hindavad Baltimaade majanduse väljavaateid heaks, majanduse võtmenäitajad osutavad, et kindlustusturud kasvavad kooskõlas turu keskmisega. Sellegipoolest nõrgendab väikese lisandväärtusega majandussektorite suur osakaal rahva varanduslikku seisu, samuti ei tohi alahinnata Euroopa Liidu majanduskriisi ja kindlustusturu osaliste kasvava hulga mõju,” lausus dr Bagdonavičius.

ERGO kindlustusseltsid Balti riikides 
 
ERGO on olnud Balti riikide juhtivaid kindlustusgruppe ja ainus, kes pakub kõiki kindlustustooteid alates varakindlustusest kuni õnnetusjuhtumikindlustuseni, samuti elu-, pensioni- ja tervisekindlustust. 

Kindlustusmaksed ERGO Baltimaade seltsides ulatusid 2012. aastal 150,2 miljoni euroni. Eelmisel aastal maksti Balti riikide klientidele välja üle 96,3 miljoni euro kindlustushüvitisi. ERGO tegutseb ka Valgevenes, kus pakub kahjukindlustusteenuseid. ERGO kindlustusseltside teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 550 000 kliendi. 
 
Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad ERGO gruppi, mis on Euroopa üks suurimaid kindlustusseltse. Maailmas on ERGO esindatud rohkem kui 30 riigis, peamiselt Euroopas ja Aasias.
ERGO kuulub Munich Re’sse, mis on üks maailma juhtivatest edasikindlustuse pakkujatest.