ERGO Balti riikides 2013. aastal: rohkem kindlustusmakseid ja väljamakstud hüvitisi ning suurem kasum

14. mai 2013

ERGO  sõlmis 2013. aasta esimeses kvartalis Balti riikides  kindlustuslepinguid ligikaudu 39 miljoni euro väärtuses, mis tähendas 4,1% suurust kasvu, ning teenis 228 000 eurot kasumit (2012: 165 800 eurot). Esimeses kvartalis maksti ERGO Balti riikide klientidele välja eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 15,5% rohkem kindlustushüvitisi: 22,8 miljonit eurot.

ERGO kindlustusseltside Balti riikides juhatuse esimehe dr Kęstutis Bagdonavičiuse sõnul oli ERGO varakindlustuse segmendis kasvu peamine mõjutaja kasko- ja kohustuslik liikluskindlustus, samas kui elukindlustussegmendi kasvu mõjutas ERGO tegevus pangakindlustuse valdkonnas. „Oleme keskendunud eelkõige oma klientidele ja nende ootustele ning oleme oma eesmärkide saavutamisel graafikus,” ütles dr Bagdonavičius.


ERGO varakindlustuse  kindlustusmaksed küündisid kokku 28,1 miljoni euroni, mis on 3,6% võrra rohkem kui eelmisel aastal. Igas riigis näitasid suundumused mõnes ärivaldkonnas suurepärast kasvu: Eestis suurenes ERGO kaskokindlustuse maht 15,4% võrra, Lätis oli varakindlustuse valdkonnas kasv 12,8% eelmisest aastast kiirem, Leedus oli ERGO turuliider kohustuslikus liikluskindlustuses, mille kasv suurenes 54%.


Ka elu- ja tervisekindlustuse segmendis saavutati häid tulemusi: kokku 10,9 miljonit eurot kindlustusmakseid ehk 5,4% kasvu.


2013. aasta esimeses kvartalis maksti ERGO Balti riikide klientidele kahjukindlustusnõudeid välja 15% rohkem ja elukindlustusnõudeid 16,1% rohkem, kui eelmisel aastal. Eestis ulatus suurim kahjuhüvitis tulekahjus kannatada saanud hoone taastamiseks 102 646 euroni ning 116 308 eurot maksti välja kaskokindlustuse hüvitisena. Leedus vigastas ühe autojuhi juhitud sõiduk väga raskelt kaasliiklejat, kellele ERGO hüvitab ravikulud kogu tema ülejäänud elu jooksul.  Viimaste arvutuste kohaselt võivad juhtumiga seotud hüvitised ulatuda 160 000 euroni. Lätis maksti kaks 2013. aasta esimese kvartali suurimat nõuet summas 111 467 eurot välja varakindlustuses seoses tulekahjudega.


ERGO Balti riikide tütarettevõtted – ERGO Valgevenes, ERGO Invest ja ERGO Funds – teenisid kasumit üle 346 000 euro, mis tähendas kasumi suurenemist ligi 70%. Valgevenes kogus ERGO kindlustusmakseid 1,9 miljonit eurot.

Kommenteerides suundumusi ja prognoose Balti riikide kindlustusturul, tõi dr Bagdonavičius esile Balti kindlustusturu kasvu: „ERGO prognoosid näitavad, et Balti riikides on majandus alates 2010. aasta lõpust elavnenud ja teiste ELi riikidega võrreldes on kasv ka 2013. aastal keskmisest suurem. Vara- ja tsiviilvastutuskindlustuse ning elu- ja tervisekindlustuse maht sellel aastal kasvab, ent kindlustusandjad peavad järgmistel aastatel toime tulema väikse investeeringutasuvuse ja karmimate eeskirjadega. Kui intressimäärad on madalad, sunnib investeeringute väike tasuvus riskivõtjaid keskenduma rohkem kindlustusriskile.”

Dr Bagdonavičiuse sõnul on teine kindlustusturu edasist arengut suunav tegur läbipaistvuse suurenemine. See võimaldab kindlustusandjatel konkureerida teenuse kvaliteedi ja usaldusväärsuse alusel. „Kuna turg on läbipaistvam, kasvavad tarbijate ootused kindlustusseltside suhtes. Tarbijad eelistavad lihtsamaid tooteid, millest on kerge aru saada, suurepärast klienditeenindust ja tasu lojaalsuse eest. Seltside toodete ja tegevuse sellega vastavusse viimine on üks kõige olulisem tingimus konkurentsvõime säilitamiseks turul,” märkis dr Bagdonavičius.

Dr Bagdonavičius nentis, et piiriüleste ühinemiste laine Balti riikides on aeglustumas. „Kolme riskikandjaga on tegutsema jäänud vaid mõned seltsid, enamikul on üks riskikandja ja kaks haru. ERGO on edukalt ühendanud oma vara- ja tsiviilvastutuskindlustuse ning elukindlustuse ettevõtted. See aitas ja aitab ka edaspidi üldisi tulemusi märkimisväärselt parandada. Praegu vaatab ERGO Insurance SE läbi oma senist struktuuri, et ettevõte vastaks veelgi rohkem piirkondliku juhtimise mudelile, et tekkinud sünergia ära kasutada ning seega kliente veelgi rohkem ligi tõmmata,” ütles dr Bagdonavičius.ERGO kindlustusseltsid Balti riikides

 

ERGO on Balti riikide juhtivaid kindlustusgruppe ja ainus, kes pakub kõiki kindlustustooteid alates varakindlustusest kuni õnnetusjuhtumikindlustuseni, samuti elu-, pensioni- ja tervisekindlustust. Kindlustusmaksed ERGO Baltimaade seltsides ulatusid 2012. aastal 150,2 miljoni euroni. Eelmisel aastal maksti Balti riikide klientidele välja üle 96,3 miljoni euro kindlustushüvitisi. ERGO tegutseb ka Valgevenes, kus pakub kahjukindlustusteenuseid. ERGO kindlustusseltside teenuseid, oskusteavet ja finantsstabiilsust usaldab Balti riikides üle 550 000 kliendi.

 

Balti riikides tegutsevad ERGO seltsid kuuluvad ERGO gruppi, mis on Euroopa üks suurimaid kindlustusseltse. Maailmas on ERGO esindatud rohkem kui 30 riigis, peamiselt Euroopas ja Aasias.

 

ERGO kuulub Munich Re’sse, mis on üks maailma juhtivatest edasikindlustuse pakkujatest.