ERGO Balti riikides: 65 miljonit klientidele kahjude hüvitamiseks

20. november 2015

ERGO on 2015. aasta 9 kuuga näidanud Baltimaades suurepäraseid tulemusi nii sõlmitud lepingute kui  kasumi osas, edestades turgu kõikides tegevussuundades. 2015. aasta üheksa kuuga maksti ERGO klientidele Balti riikides hüvitistena välja 65 miljonit eurot, mis on ligikaudu 13,3% rohkem, kui eelmise aasta samal perioodil. Sel perioodil sõlmiti ERGO Balti riikides kindlustuslepinguid summas 134 miljonit eurot, mis on ligi 14% enam võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Kasum oli esimesel kolmel kvartalil 5,13 miljonit eurot. 

ERGO edestas Balti riikides turgu kõikides ärisegmentides. Kahjukindlustus, elu- ja ravikindlustus suurendasid oma turuosa 12,5%-lt 13,4%-le. Samal ajal, kui Balti kindlustusturg kasvas 6,6%, kasvas ERGO 13,8%.
Kommenteerides ERGO 9 kuu tulemusi Balti riikides rõhutab dr. Bagdonavičius, ERGO kindlustusettevõtete juht Balti riikides, et isegi raevuka konkurentsi tingimustes suudab ERGO hoida oma liidripositsiooni Balti riikide kindlustusturul. „Ka karmis konkurentsis hoiab ERGO Balti riikide tervisekindlustuse turul liidripositsiooni.  Samuti oleme tugevdanud oma positsioone kahjukindlustuses ning kasvanud elukindlustuse valdkonnas. Sellised suurepärased tulemused on saavutatud tänu kasvualgatuste elluviimisele ja vähenenud netokulusuhtele. Meie ettevõtte kasumlik kasv on jätkuvalt märkimisväärne,” räägib Dr. Bagdonavičius.

ERGO on turgu edestanud kõikides Balti riikides. Kahjukindlustuse kasv tulenes suurepärasest äritegevusest kõigis kolmes riigis ja kõikides segmentides: kahjukindlustuses, elu- ja ravikindlustuses. Kahjukindlustuse kasv oli ajendatud peamiselt sõidukikindlustusest (kasko, liiklus), elukindlustuses müügist pankade kaudu.

2015. aasta üheksa kuuga maksti ERGO klientidele Balti riikides välja 65 miljonit hüvitisi, mis on 13,3% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sel aastal on teatatud 8 kahjujuhtumist, mis ületavad 250,000 eurot: 4 nõuet Leedus, 3 Lätis ja 1 Eestis. Suurim nõue registreeriti seoses tulekahjuga Leedus, summas 1,5 miljonit eurot.

ERGO ettevõtted on hästi kapitaliseeritud.  Investeerimisportfelli märkimisväärne kasv, moodustades 332 miljonit eurot (319 miljonit 2014. a samal perioodil), on seotud kasvavate elukindlustusmahtudega. 

Kommenteerides kindlustusturu trende Balti riikides tõstab dr. Bagdonavičius esile uue õiguskeskkonna, mis annab tulemustele kindlustusturul uue rütmi. „Järgmise aasta algusest jõustub Euroopa Liidu direktiiv Solventsus II. Rangemad nõuded, mille väljatöötamine on kestnud üle kümne aasta, kohustavad kindlustusturu osalisi muutuma järelevalveasutuste jaoks läbipaistvamaks, samal ajal, kui kliendid võivad olla kindlad, et kindlustusettevõtte maksevõimet on hinnatud arvestades konkreetse ettevõtte riskiportfelli. Koos Munich Re ja ERGO grupiga alustasid ERGO ettevõtted Balti riikides muudatuste ettevalmistamist viivitamatult pärast direktiivi kavandatud nõuete avalikustamist. Seetõttu on meil juba täna ühetaoline ja kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate järelevalve,” räägib dr. Bagdonavičius. 

Dr. Bagdonavičiuse sõnade kohaselt on suurim katsumus kogu kindlustustööstusele klientide muutuv käitumine mis kaasneb digitaalse keskkonna kiire arenguga. „Kindlustustegevus peab olema dünaamiline ja pidama sama sammu tehnoloogia suundadega, et keskenduda isikustatud teenustele ja ennetada klientide vajadusi“, ütleb dr. Bagdonavičius.